Käsitelty

Personliga datormöss till elever

Eleverna skulle ha möjlighet att få en personlig datormus i samband med sina bärbara datorer.

En trackpad är jobbig att använda och kan orsaka proplem med ergonomin. Risken för koronaspridning minskar då man inte behöver låna möss från skolan. Musen är på personens eget ansvar och om den försvinner eller går sönder ska personen ersätta den. Eleverkårsstyrelsen är med och väljer och beställer materialet.

Målgruppen är svenskspråkiga ungdomar i åk 7-9.

14.12.2020

PERSONLIGA DATORMÖSS TILL ELEVER

Hej,
Tack för ett bra initiativ om att införskaffa egna individuella datormöss till elever i årskurs 7-9. I ditt initiativ framför du att alla elever skulle få individuella datormöss, då det i längden inte är ergonomiskt att arbeta med en styrplatta. Användning av gemensamma lånemöss är däremot ohygieniskt och speciellt i Coronatider inte lämpliga.

Sektorn för fostran och utbildning har gett följande svar på ditt initiativ:
Inköp av datormöss och andra mindre arbetsredskap, så kallad tilläggsutrustning, på Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning sker på skolnivån. Varje skola har alltså möjlighet att beställa datormöss av ICT-avdelningen via en så kallad förfrågan om beställning av tilläggsutrustning, på finska Pientarvikekysely.

När ICT-avdelningen har tagit emot skolans förfrågan om inköp av datormöss så gås beställningen igenom en gång per månad, men undantag för sommarmånaderna och decembermånad. När ICT avdelning har hanterat beställningen så tar det vanligtvis 2-3 veckor att få varorna, ifall det finns tillräckligt med varor på lager. Skolorna och enheter på alla stadier har redan i två år kunnat beställa datormöss på detta vis. Det lönar sig därför att prata med den egna skolans elevkårsstyrelse och personal, till och med skolans
rektor, om möjligheter att beställa individuella datormöss. Rektorn tar till slut ställning till förslaget och ansvarar för att skolans budget tillåter inköpen.

Skolpersonalen har tillgång till beställningsanvisningar och till själva förfrågan om beställning av tilläggsutrustning på stadens intranät. I beredning av detta svar har man haft ett samtal med initiativtagaren.

Jag önskar dig ett trevligt jullov!

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon 09 310 36046, anja.vallittu@hel.fi
Kaisa Kamppi, planerare, telefon 09 310 33670 kaisa.kamppi(a)hel.fi

Med vänliga hälsningar

Pia Pakarinen
Biträdande borgmästare