Käsitelty

Personliga datormöss till elever

Eleverna skulle ha möjlighet att få en personlig datormus i samband med sina bärbara datorer.

En trackpad är jobbig att använda och kan orsaka proplem med ergonomin. Risken för koronaspridning minskar då man inte behöver låna möss från skolan. Musen är på personens eget ansvar och om den försvinner eller går sönder ska personen ersätta den. Eleverkårsstyrelsen är med och väljer och beställer materialet.

Målgruppen är svenskspråkiga ungdomar i åk 7-9.