Käsitelty

Penkkejä Havis Amandalle

Havis Amanda on hyvin keskeinen ja suosittu paikka Helsingissä. Siellä ei kuitenkaan voi istua tukkimatta ratikkapysäkkejä tai kastumatta suihkulähteen takia. Penkit korjaisivat ongelman toimien levähdys- ja vapaa-ajanvietto -paikkoina.

Nuorten aloite penkeistä Havis Amandan patsaan äärelle

HEL 2019-004569 T 10 05 03

Kiitos aloitteesta! Havis Amandan aukiolle pitäisi tosiaan saada penkkejä.
Aukio on historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas ja sillä on
suuri nähtävyysarvo. Kesäaikaan aukiolla on paljon toimintaa: torimyyntiä,
torikahviloita, jäätelökioski ja infopiste. Aukiolla on siksi rajallisesti
tilaa kiinteille kalusteille, kuten penkeille, mutta kaupunki on ryhtynyt
etsimään sopivia paikkoja, joille penkit asennetaan ensi kesään
mennessä.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Anni Sinnemäki
apulaispormestari