Käsitelty

Pelitietokoneet Malmin nuorisotalolle.

Olisiko jo aika saada Malmin nuoristalolle pelitietokoneet, koska haluisimme aloittaa eSports toimintaa, jonka vertaisohjaajat vetäisivät. Olemme malmin nuoria ja olemme odottaneet niitä jo hyvin kauan. Tällä toimenpiteellä saisimme nuoret pois Malmin kaduilta tekemästä tyhmyyksiä ja kiinnostumaan nousevasta urheilulajista. Tällä alueella on monia nuoria, jotka ei pysty itse hommaamaan kotiin koneita, mutta olisi todella kiinnostuneita siitä. Malmin nuorisotalolla järjestetään monta kertaa vuodessa lani tapahtumia ja yli puolella ei ole omia pelivälineitä.

Yst. malmin nuoret, sekä vertaisohjaajat

Aloitteesi pelitietokoneista Malmin nuorisotalolle
Aloitteessasi esität, että Malmin nuorisotalolle pitäisi hankkia pelitietokoneet, jotta siellä voisi aloittaa eSports -toiminnan. Kerrot vielä, että pelitietokoneita on odotettu jo kauan, ja että alueella on paljon nuoria, jotka eivät pysty itse hankkimaan koneita, mutta olisivat tosi kiinnostuneita niistä.

Pyysin aloitteestasi selvitystä Malmin nuorisotyöyksiköltä. Laitoin selvityksen Iiitteeksi tähän. Selvityksestä ilmenee, että e-urheilutoiminnalle on nuorisopalveluissa osoitettu omat vastuutahot, eli vastaava tuottaja, Pelikeskus Score ja pelitoimipisteiden ohjaajista koostuva kehittämisryhmä. Tavoitteena on tukea nuorten omia joukkueita ja järjestöjä osoittamalla niille tiloja ja lainaamalla laitteistoja.

Selvityksessä on käyty läpi nykyiset pelitoimipisteetja laitteistotja kuvattu Malmin nuorisotalossa järjestettäviä pelitapahtumia yms. Siitä ilmenee, että sinua lähimmät pelitoimipisteet ovat Tapulikaupungin, Pihlajamäen ja Maunulan nuorisotaloilla. Kun pelitietokoneet ovat kallis hankinta, on ymmärrettävää, että niitä ei voida hankkia jokaiselle nuorisotalolle. Pelitoiminnan käynnistäminen edellyttää myös, että paikalla on toimintaan perehtynyt nuoriso-ohjaaja, vertaisohjaajien ja pelaajien tukena.

Selvityksestä näin, että sinun kanssasi on käyty asiasta keskustelua, mitä pidän hyvänä asiana. Kannustan sinua ottamaan yhteyttä myös E-urheilutoiminnan vastaavaan tuottajaan Hannes Pasaseen, jonka yhteystiedot löytyvät nuorisotyöyksikön vastauksesta.

Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan oikein hyvää joulun aikaa.

Lisätiedot Leena Mickwitz kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Tomi Sevander
apulaispormestarin sijainen

Liite nuorisopalveluiden selvitys:

Nuorten aloite, pelitietokoneet Malmin nuorisotalolle

E-urheilutoiminta on nouseva harrastus ja sitä tukevia palveluita kehitetään parhaillaan niin nuorisopalveluissa kuin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla laajemminkin. Nuorisopalveluissa toiminnan kehittämisestä vastaavat vastaava tuottaja Hannes Pasanen, Pelikeskus Score sekä pelitoimipisteiden ohjaajista koostuva kehittämisryhmä. Tavoitteena e-urheilun suhteen on tukea nuorten omia joukkueita ja järjestöjä tilojen ja laitteiston muodossa. Varsinaista omaa e-urheilutoimintaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei tällä hetkellä järjestetä, eikä uusia e-pelitoimipisteitä olla perustamassa. Jo toimivien e-pelitoimipaikkojen laatua kehitetään edelleen ja palveluverkoston tasaiseen kattavuuteen kiinnitetään huomiota.

Malmin nuoria lähimpänä olevat pelitoimipisteet ovat Tapulikaupungin, Pihlajamäen ja Maunulan nuorisotaloilla. Näihin ovat tervetulleita kaikki helsinkiläiset nuoret. Pelitiloja on myös mahdollista varata omaehtoiseen toimintaan nuorisotalojen aukioloaikojen ulkopuolella. Muita pelitoimipisteitä löytyy Rastilan, Viikin, Pasilan, Kannelmäen ja Malminkartanon nuorisotaloilta. Lisäksi Pelikeskus Score tarjoaa toistaiseksi Oulunkylässä monipuolista ja tavoitteellista e-peliharrastustoimintaa. E-pelitapahtumia varten on nuorisopalveluilla lainattavissa niin sanottu LANiboxi, jonka voi varata nuorisotalo Merirastista. LANiboxi sisältää
kymmenen konetta ja oheislaitteet, sekä tarvikkeet lähiverkon pystyttämiseen. Helsingissä on myös kaupallisia pelikahviloita, kuten Shelter Gameroom ja Gaming Lounge Helsinki Finland, joihin voi porukalla mennä pelaamaan.

Malmin nuorisotyöyksikkö järjestää monenlaista nuorisotoimintaa Malmilla aikaansa viettäville nuorille. Malmin nuorisotalolla järjestetään muun muassa muutamia kertoja vuodessa pelitapahtumia ja laneja, joihin lainataan pelivälineistöä muista nuorisopalveluiden pelipisteistä. Näin myös niillä, joilla ei ole omia e-pelivälineitä, on mahdollisuus osallistua e-pelitoimintaan. Jatkossa Malmin nuorisotalolla voidaan myös keskustella mahdollisesta konsolipelitoiminnan vahvistamisesta.

Halutessaan aloitteen tekijä voi olla yhteydessä e-pelitoiminnan vastaavaan tuottajaan Hannes Pasaseen (hannes.pasanen@hel.fi), joka on valmis tulemaan keskustelemaan pelitoiminnan kehittämisen mahdollisuuksista Helsingissä.

Toiminnanjohtaja Minna Sirviö on ollut yhteydessä aloitteen tekijään ja käynyt asiasta lisää keskustelua nuoren kanssa.

Lisätiedot

Minna Sirviö, toiminnanjohtaja, puhelin: 040 194 5361
minna.sirvio(a)hel.fi

Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121
tiina.nurmi(a)hel.fi

Hannes Pasanen, vastaava tuottaja, puhelin: 310 79672
hannes.pasanen(a)hel.fi