Käsitelty

Pelitalon pelien ikärajat

Cs go:n ja muiden pelien ikärajat ovat liian isoja. Esim : miksi Cs Go on K16 ? ja muut pelit . Se vois olla K14

28.8.2017

Hyvä Kevin

Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä nuorisopalveluilta. Sieltä kerrottiin, että monet nuoret ihmiset ovat kysyneet samaa asiaa. Vastaus oli hyvin selkeä: Nuorisotoimessa noudatetaan virallisia peleille asetettuja ikärajoja. Ikärajoihin ja niiden asettamiseen voit tutustua esimerkiksi pelien ikärajat asettavan PEGl:n sivuilla ( http://www.pegi.info/fi/index/id/201/ ).

Erilaisten ikäluokitusjärjestelmien avulla arvioidaan viihteen - kuten elokuvien, videoiden, DVD-levyjen ja tietokonepelien - sisältöjen mahdollista haitallisuutta lapsille. lkäluokitukset auttavat ostopäätöksen tekemisessä. Ikärajat ovat Suomessa velvoittavia, eivät suosituksia.

Nuorisopalveluissa ei voida poiketa virallisista yleiseurooppalaisesta linjasta. Siten toivomustasi ikärajojen laskemisesta ei voida toteuttaa. Kiitän sinua kuitenkin aktiivisuudestasi ja toivotan sinulle mukavaa alkavaa syksyä.

Nasima Razmyar, Apulaispormestari

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707