Käsitelty

Parempi kasvisruoka kouluihin.

Viikin yksikön Ruuti-budjetissa on ollut puhetta siitä, että kouluissa on huono kasvisruokavaihtoehto, jonka takia sitä ei voi aina syödä, eikä ruoka ole aina tarpeeksi täyttävää jonka takia ei välttämättä jaksa koko koulupäivää. Joillain oppilailla saattaa loppua koulu vasta 16.00, joten myös kasvisruokavaihtoehdon täytyisi olla täyttävä, koska kaikissa kouluissa ei joka päivä tarjoilla välipalaa.

Hyvä aloitteen tekijä
Kiitos aloitteesta, joka koskee paremman kasvisruokavaihtoehdon saamista koului­hin.

Olen selvittänyt asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, Palvelukeskusliikelai­toksen sekä kaupunginkanslian kanssa.
Kouluruokien kehittämisen painopiste on ollut lukuvuonna 2016-2017 kouluruokalis­tan kasvisruokatuotteiden kehittäminen. Tavoite on ollut mm. kasvisruokien mielui­suus, syömään houkuttelevuus, maukkuus ja ravitsemuksellisuus.

Koululaisilla ja opiskelijoilla oli mahdollisuus arvioida uusia kehitettyjä kasvisruokia keväällä 2017 useammassa koulussa järjestetyissä ruokaraadeissa, joissa oli mu­kana eri ikäisiä oppilaita sekä opettajia. Raatilaiset arvioivat ruokaraadeissa itsenäi­sesti jokaisen maistossa olleen ruoan makua, rakennetta ja ulkonäköä asteikolla 1- 5. Heillä oli myös mahdollisuus antaa avointa palautetta tuotteista ja kertoa henkilö­kohtainen mielipide siitä, että hyväksyikö hän tuotteen ruokalistalle vai ei.

Oppilaiden antaman palautteen perusteella muun muassa ruokien maustetasoa tarkistettiin, rakennetta kehitettiin ja joitakin tuotteita ei hyväksytty lainkaan vali­koimiin. Jotkut ruokalajit olivat sellaisenaan raatilaisille mieluisia. Erityisen ilahtunei­ta raatilaiset olivat uudesta proteiinipitoisesta kasvispizzasta ja siitä, että he saivat antaa palautetta uusista kehitteillä olleista kasvisruoista ennen niiden valintaa ruo­kalistalle. Ruokalistan yksittäisiä kasvispääruokia on myös kehitetty saadun palaut­teen perusteella. Raatilaisten antama palaute ja myös aikaisemmin saatu tuotepa­laute otettiin huomioon lukuvuoden 2017-2018 ruokalistasuunnittelussa.

Ruokalistoista tehdään vuosittain ravintosisältölaskelmia.

Koululounas kattaa noin kolmanneksen koululaisen päivittäisestä ravinnon tarpees­ta. Niinä koulupäivinä, joina koulupäivä jatkuu kello 16.00 asti, on syytä nauttia väli­palaa ja riippumatta siitä, minkä ateriavaihtoehdon on nauttinut koulu- tai opiskelija­lounaalla. Kouluilla järjestetään maksullista välipalan tarjoilua tarpeen ja kysynnän mukaan.

Kiitän aloitteesta ja toivotan hyvää syksyn jatkoa.

Pia Pakarinen, Apulaispormestari

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707