Käsitelty

Parempaa kasvisruokaa kouluihin.

Haluaisimme koulujen kasvisruokaa houkuttelevammaksi ja maistuvammaksi, jotta useammat ihmiset söisivät sitä. Kohderyhmänä Kaakkois-Helsingin koulut (Kulosaaren yhteiskoulu, Herttoniemen yhteiskoulu ja Porolahden peruskoulu). Tavoitteena on parantaa kasvisruuan laatua ja palautejärjestelmän kehittämistä helpommaksi (esim. digitaalinen palautteenantamisalusta), jotta yhä useampi nuori suosisi kasvisruokaa. Toimenpiteenä annettaisiin nuorille mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailun kasvisruokavaihtoehtojen monipuolisuuteen ja maittavuuteen.

 

VASTAUS

19.5.2021

PAREMPAA KASVIRUOKAA KOULUIHIN

Hei Aloitteentekijät,

Kiitos aloitteestanne ja konkreettisesta toimenpide-ehdotuksestanne! Aloitteessa haluatte koulujen kasvisruokaa houkuttelevammaksi ja maistuvammaksi, jotta useammat söisivät sitä. Tavoitteena on parantaa kasvisruuan laatua  ja palautejärjestelmän kehittämistä helpommaksi (esim. digitaalinen alusta palautteen antamista varten), jotta yhä useampi nuori suosisi kasvisruokaa. Toimenpiteenä annettaisiin nuorille mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailun kasvisruokavaihtoehtojen monipuolisuuteen ja maittavuuteen.

Aloitteenne ehdotuksineen on toimitettu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja saatu sieltä vastausta varten tietoa tavoitteista ja käytännöistä.

Lähtökohtana kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ovat kouluruokailun suunnittelua ohjaavat ravitsemussuositukset (Terveyttä ruoasta (VRN 2014), Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus (VRN 2017)). Ne antavat suuntaviivat ravitsevan ja monipuolisen kouluruoan suunnitteluun kaikille oppilaille. Kasvisruoan tulee olla ravitsemussuositusten mukaista. Kouluissa on päivittäin tarjolla kaksi vapaasti valittavaa ateriavaihtoehtoa, joista toinen on aina kasvisruoka. Kasvisruoka on ollut vaihtoehtona kala- tai liharuoan  rinnalla syyslukukaudesta 2007 lähtien. Lisäksi vuodesta 2011 alkaen kaupungin kouluissa on ollut kerran viikossa kasvisruokapäivä, jolloin lounaalla on tarjolla kaksi kasvisruokaa lisäkkeineen. Ruokalistoissa kasvisruoissa käytetään vaihtelevasti erilaisia proteiinipitoisia kasviraaka-aineita. Kasvispyörykät ja -pihvit ovat suosittuja kasvisruokia.

Kouluissamme tarjottu kasvisruoka on ravitsemuksellisesti monipuolista. Tämän hetkisellä toiminnalla eli tarjoamalla kasvisruokaa päivittäin vapaasti otettavana vaihtoehtona ja viikoittaisella kasvisruokapäivällä, totutetaan ruokailijoita kasvispainotteiseen syömiseen ja tuetaan sekä terveyttä edistävää että ympäristövastuullista syömistä.

Kouluruokailu on tärkeä osa koulun arkea ja oppilaiden hyvinvointia ja siksi koululounasta pitää kehittää oppilaiden ja toimipisteiden tarpeiden mukaan.  Hyviä vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi oman koulun ruokapalveluiden kehittämiseksi ja vaikuttamiseksi ovat koulujen ravintolatoimikunnat. Ravintolatoimikuntien järjestämisvastuu on koululla ja jos koululla ei vielä sellainen toimi olisi sen käynnistäminen yksi keino edistää koulun ja ruokapalveluiden yhteistyötä. Ravintolatoimikuntien kautta on mahdollisuus myös päästä vaikuttamaan ja viemään kasvisruokiin liittyviä asioita ruokalistojen suunnittelijoille ja tuotekehitykseen sekä päästä osalliseksi ruokaraateihin. Kasvisruokien lisäämisen tarvetta arvioidaan ruokalistasuunnittelussa ja asiakaskyselyissä saatujen toiveiden mukaisesti. Kasvisruokaohjeita ja ruokalistoja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on, että yhä useampi koululainen söisi kouluruuan.

Kuten aiemminkin niin kannustan teitä nostamaan ehdotuksianne tässäkin asiassa myös omalla koulullanne esille.

Hyvää pian alkavaa kesälomaa teille!

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi

Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin 09 310 43246, sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin,

Pia Pakarinen

apulaispormestari