Käsitelty

Pakkoruotsi

Hei!

Haluaisin tehdä tämmöisen aloitteen, joka koskisi pakkoruotsia.

Minun mielestäni pakkoruotsia pitäisi vaihtaa valinnaiseksi, siihen on liikaa syitä tähän perusteltavaksi.

Voin kuitenkin kirjoittaa tähän pari, minun mielestäni pakkoruotsissa ei ole paljon hyötyä, siinä voisi olla jopa enemmänkin haittaa kuin hyötyä. Tottakai on ” Ruotsi on toinen virallinen kieli ” ja ” Ruotsi on yleissivistystä ” kortteja, mutta jos rehellisesti mietitään… Miksi ruotsi on edes enää toinen virallinen kieli, jos Suomi ei ole enää Ruotsin vallassa. Suomi oli viimeksi Ruotsin vallassa vuonna 17.syyskuuta 1809 eli yli 200 vuotta sitten, ja nyt on 2019. Ruotsin voisi korvata toisella yleissivistys kursseilla, jotka hyödyntäisivät kaikkia esim. EA- kurssilla, palo-kurssilla tai itsepuolustuskurssilla.

Tiedän tämä on vanha perinne, mutta voitaisiko jotenkin yrittää kokeilla muuttaa tätä. Vain noin 6% suomenväestöistä puhuu äidinkielenään ruotsia, ja tietenkin heillä on oikeus saada palvelua omalla kielellään. Tietenkin on tosi moni nuoria jotka tykkäävät ruotsinkielestä, ja haluaisivat tehdä tulevaisuudessa ruotsinkieleen liittyviä ammatteja. Mutta kuitenkin suurimmista osista nuorista valittaa pakkoruotsista, ja se antaa Ruotsista huonon kuvan. On myös monia nuoria, jotka eivät tee mitään biologilla tai kemialla. Kuitenkin noita aineita on vain 1-2 pakollista lukiossa. Kunnioitan ruotsalaisia, heidän kulttuuria ja maata, mutta mielestäni on epäreilua, että ihmisten pitää opiskella jotain kieltä mistä he eivät tykkää. Jos pakkoruotsista tulisi valinnainen, nuoret jotka olisivat kiinnostuneita ruotsista eivät menettäisi kuitenkaan mitään.

Jos haluatte kuulla lisää mielipiteestäni tai jos on lisää kysyttävää, ottakaa vain yhteyttä minuun.

Tulen ilonmielen kasvotusten myös puhumaan tästä asiasta.

Terveisin Jenny Vu, nuorisoneuvostosta 2018-2019

Asia on vireillä ja valmistelussa Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi

Aloite on kirjattu diaarinumerolla HEL 2019-009884

5.11.2019

Hei,
Kiitos ruotsin kielen vaihtamisesta valinnaiseksi koskevasta aloitteesta, mitä perustelet seikkaperäisesti!

Kysyin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiaa ja sieltä kerrottiin seuraavaa:

Ruotsin kielen asemaa Suomen toisena virallisena kielenä säännellään kansallisella tasolla Iaein. Helsingin kaupunki ei voi omilla kuntatason päätöksillään vaikuttaa ruotsin kielen asemaan.

Lukiolaissa (714/2018) säädetään, että lukiokoulutuksen oppimäärä sisältää toisen kotimaisen kielen opintoja. Lukion tuntijako määräytyy valtioneuvoston asetuksen (942/2014) perusteella. Sen mukaan A-kielessä pakollisia kursseja on kuusi ja syventäviä valtakunnallisia kursseja kaksi. B-kielessä pakollisia kursseja on viisi ja syventäviä valtakunnallisia kursseja kaksi. Lukion opetussuunnitelman perusteista taas päättää Opetushallitus, ja paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan valtakunnallisten perusteiden mukaan. Koska ruotsin kielellä on virallinen asema kansallisella tasolla, sillä on sidoksia moneen asiaan, esimerkiksi
toisen asteen jälkeisiin opintoihin. Jos ruotsin kieli tulisi valinnaiseksi perusopetuksessa ja toisella asteella, täytyisi ratkaista esimerkiksi se, miten ruotsin kielen opiskelu jatko-opinnoissa tapahtuu. On myös hyvä huomata, että toisen kotimaisen kielen opinnot sisältyvät kaikkien opiskelijoiden opintoihin äidinkielestä riippumatta. Suomenkieliset opiskelevat ruotsia ja vastaavasti
äidinkielenään ruotsia puhuvat opiskelevat suomea.

Valtakunnallisella tasolla on selvitetty mahdollisuutta muuttaa toisen kotimaisen kielen opiskelu vapaaehtoiseksi. Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti Opetushallitus avasi vuonna 2017 perusopetuksen järjestäjille mahdollisuuden osallistua kokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu olisi oppilaille valinnaista. Kokeiluun ei ole kuitenkaan löytynyt riittävästi kiinnostusta, jotta opetusryhmät olisivat toteutuneet. Helsingin kaupunki ei hakeutunut kokeiluun kaksikielisenä kaupunkina, jossa tarvitaan molempien kotimaisten kielten osaajia.

Itse pidän ruotsin kielen opiskelua hyödyllisenä ja itselleni siitä kuten muidenkin kielten opiskelusta on ollut työssäni ja vapaa-ajalla paljon apua.

Lisätiedot: Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) heI.fi
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 82745, jaana.kariniemi(a)heI.fi

Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen
Apulaispormestari