Käsitelty

Oppilas/opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajille koulutus.

Oppilaskuntien hallitusten puheenjohtajille tulisi järjestää kattava koulutus, jossa kerrotaan mitä työhön kuuluu ja mitä kaikkea tulisi osata. Puheenjohtajalla on iso rooli hallituksen toiminnassa ja hänen pitäisi tietää mitä tekee. Työhön lähdettäessä motiivina ei saisi olla erilaiset edut ja suosion osoittaminen, vaan koko koulun hyväksi työskenteleminen. Koulutuksen avulla näistä ongelmista voitaisiin päästä eroon.Yksi viikonlopun leiri auttaisi tilannetta jo paljon. Koulujen osallisuudesta ollaan puhuttu nuorten keskuudessa paljon ja tämä olisi suuri edistysaskel. Joissakin kouluissa tätä tehdään jo, mutta ei läheskään kaikissa. Olen keskustellut asiasta mm. Opetustoimenjohtajan kanssa, ja hänkin on osoittanut kiinnostuksensa.

Puheenjohtajan lisäksi koko muukin hallitus tarvitsisi perehdytystä työhönsä. Kauden alussa koululle voisi tulla henkilö, joka pitäisi parin tunnin toiminnallisen työpajan koko porukalle, missä katsottaisiin työskentely monista näkökulmista.Näiden ahden asian johdosta oppilaiden kiinnostus, tietoisuus ja etenkin vaikuttamismahdollisuudet parnisivat selvästi ja oppilaiden ääni saataisiin paremmin kuuluviin.

Eetu Vienonen, Ruudin Ydinryhmä