Käsitelty

Oppilaskuntien hallituksille koulutus

Helsingin kaupungin on tarjottava oppilaskuntien hallituksille koulutus, jossa he oppivat luottamustehtävänsä luonteesta ja sen hoitamisesta. Nykyisellään minkäänlaista koulutusta ei anneta, vaan oppilaskuntien hallitusten jäsenet joutuvat oppimaan hallitustyöskentelyn kokemuksen kautta tahdilla, joka ei ole inhimillinen. On muutenkin vaikeaa ymmärtää, mitä kaikkea tämän luottamustehtävän valtaoikeuksiin ja vastuisiin liittyy, mikäli kukaan ei ole kertomassa siitä yhtään mitään etukäteen.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

10.4.2019

Hei,

Koulun oppilaskunnilla on tärkeä rooli osaltaan olla mukana kehittämässä koulutyötä ja oppilaitten viihtyvyyttä koulussa. Oppilaskunta on keskeinen oppilaiden vaikutuskanava. Oppilaskunnan hallituksissa opettajien valitsemat edustajat toimivat oppilaskunnan ohjaajina.

Kiitos palautteestasi oppilaskuntatoiminnasta käytännössä ja ehdotuksestasi järjestää koulutusta!

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta saamani tiedon mukaisesti oppilaskuntien hallitusten koulutuksen järjestämisestä on jo sovittu toimialalla vuoden 2018 lopulla. Tuolloin nuorisoneuvoston jäsenet toivat aloitteessasi esiin nostamasi toiminnan puutteet esille ja korjaavat toimenpiteet asiassa on jo aloitettu.

Vuoden 2019 aikana oppilaskunnat jakavat oppilaskuntatyöskentelyn mallejaan toisilleen. Esimerkiksi jos jossain koulussa oppilaille ei
anneta tietoa ja koulutusta oppilaskunnan luottamushenkilön tehtävistä ja hallitustyöskentelystä, niin toisissa kouluissa asia on erinomaisesti hoidossa. Näin ollen on päädytty jakamaan oppilaskuntien hyviä käytänteitä. Oppilaskunnat ja heidän ohjaavat opettajat voivat oppia toinen toisiltaan ja kehittää oman koulunsa oppilaskunnan toimintatapoja paremmiksi. Lisäksi tämän vuoden aikana jaetaan materiaalia kouluille oppilaskuntien työskentelyyn.

Oppilaskuntien hallitustyöskentelyn tietojen vaihdon ja koulutuksen toteutumisesta saatavaa palautetta on mielestäni hyvä seurata ja palata asiaan tarvittaessa.

Lisätiedot:

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu (a) hel.fi
Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin 09 31021878, ilona.taimela (a) hel.fi

Ystävällisin terveisin
Pia Pakarinen

Apulaispormestari