Käsitelty

Oppilaskuntatoiminnasta valinnaiskurssi yläkouluun

Oppilaskunta toiminnasta pitäisi olla yläkoulussa valinnainekurssi, jotta oppitunneilta ei tulisi poissaoloja paljoa, jos viikossa olisi vaikka muutama tunti oppilaskunta toimintaan liittyville asioille. Oppilaskunta toiminnalla en tarkoita oppilaskunnan hallitusta, johon osallistuu joka luokalta yksi pääjäsen sekä mahdollisesti varajäsen myös. Tarkoitan tapahtumien järjestämistä ja muuta liittyen oppilaiden osallisuuteen.

Oppilaskunta toiminnan valinnaiskurssi saisi varmasti paljon innokkaita järjestäjiä. Siinä olisi myös valinnaisaine missä ei olisi kokeita ja siksikin se olisi mieluisa kurssi. Tapahtumien järjestäminen ja siihen mukaan lähtemisen kynnystä voisi madaltaa tekemällä siitä valinnaisaine, jottei tarvitsisi jäädä koulupäivän jälkeen taikka olla tunneilta pois. Jos järjestäjä porukassa on muutama, joita ei kiinnosta oppilaskuntatoiminta itsessään muuta kuin tunneilta pois oleminen valinnaiskurssina se karsisi pois sellaiset joita ei kiinnostaisi. Myös hiljaisemmat ja ujommat nuoret voisivat haluta mukaan, muttei välttämättä uskalla sanoa asiasta ääneen tai mennä mukaan suunnittelu porukoihin, joten valinnaiskurssi ratkaisisi senkin tilanteen. Oppilaiden osallisuus lisääntyisi huimasti tämän mukana.
Kurssista ei tarvitsisi antaa numeroa välttämättä, siitä voisi antaa esim. S eli suoritettu. Numeroa on vaikea antaa taitojen perusteella kun joillakin on jo kokemusta ja joillakin ei ole. Ahkeruudesta ja vastuunotto kyvystäkin voisi antaa numeron, mutta mielestäni olisi parempi ettei kurssista tulisi numeroa. Oppilaskunnan ohjaava opettaja pitäisi valinnaisainetta. Koko ajan ei tietenkään ole mitään tapahtumaa tai muuta vastaavaa käynnissä, mutta silloin voi miettiä tulevia asioita.

Jos asiasta ei voisi tehdä virallista niin voisiko asiaa edes kokeilla joissakin kouluissa vaikka muutaman vuoden ajan ja sitten katsoa onko toiminta mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan. Oppilaskunnan ohjaavat opettavat voisivat kirjoittaa asiasta raportin. Jos kursi otettaisiin käytäntöön ala luokilla, silloin ala- sekä yläluokat olisi parempi pitää erillään. Vaikka koulu olisikin yhtenäinen peruskoulu, koska ala- sekä yläluokilla on hieman eri osaamistaso tehdä ja järjestää asioita. Tämä kaikki on tietenkin koulu kohtaista miten missäkin koulussa oppilaskunta toiminta toimii.

Ystävällisin terveisin,
Taija Rinne
Ruudin ydinryhmäläinen ja
Pukinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Kiitos Taija hyvästä ideasta! Nyt on juuri sopiva aika tarttua asiaan, sillä kouluissa tehdään tällä hetkellä uutta opetussuunnitelmaa, johon kirjoitetaan myös valinnaisten opintojen sisällöt ja tavoitteet. Valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamiseta. Yksi laaja-alaisen osaamisen alue on osallisuus ja demokratiataidot, johon ehdotamasi oppilaskunta- ja vaikuttamistoiminta sopii hyvin. Koulut päättävät kukin itse valinnaisista opinnoista eikä niitä voi määrätä kaikille yhteiseksi. Ole siis yhteydessä oman koulusi rehtoriin ja ehdota tätä teille uudeksi valinnaiseksi kurssiksi.
terveisin,
Kirsi Verkka
opetuskonsultti
Helsingin perusopetuslinja
p. 0931084026
kirsi.verkka@hel.fi