Käsitelty

Oppilaat osallistumaan siivoustöihin

Jokaiseen Helsingin kaupungin ylläpitämään peruskouluun (ala-asteet ja yläasteet) on luotava käytäntö, että oppilaat jäävät vuorotellen auttamaan keittiön työntekijöitä perussiivoustöissä. Ala-asteella töitä voivat tehdä vanhimmat oppilaat, 4.-6. luokkalaiset. Koulunkäynti tuskin vaaraantuu, jos vuorot jaetaan tasan ja keittäjien aika säästyy todella ammattitaitoa vaativiin tehtäviin. Nuoret oppivat vastuuta, nöyryyttä, puhtaanapidon perustaitoja ja kunnioittamista. Työvuorolistoja valvotaan.

Aloitteen mukaista kouluravintolan järjestämistoimintaa on jo joissain koulussa ja sen laajentaminen on kannatettavaa. Kouluravintolan oppilasjärjestäjät ovat mm. ohjanneet oppilaita astianpalautuksessa, pyyhkineet ravintolan työntekijöiden opastamana pöytiä ruokailun jälkeen. Joissakin kouluissa he ovat avustaneet myös linjaston ruokien tarjolle panossa ennen ruokailua tai ovat viestineet ruokailun aikana siitä, milloin kouluravintolan työntekijöiden on hyvä täyttää linjastoa ruokailun aikana jne. Käytännössä on myös havaittu, että mm. oppilaiden ohjaustehtävä astianpalautuksessa on hyvä keino vähentää lautasbiojätteen syntyä. Toisen oppilaan ”valvonnassa” toimitaan helpommin toivotulla tavalla.

Kyse ei kuitenkaan ole perussiivouksesta vaan pikemminkin kouluravintolatoiminnan avustavista tehtävistä. Tällaiset tehtävät olisi luontevaa liittää esimerkiksi osaksi koulun ruokaraadin toimintaan, jossa oppilaat ovat aktiivisessa ja vastuullisessa roolissa.

Toiminta voidaan kytkeä myös osaksi työelämään tutustumista, joka peruskouluissa alkaa koulussa olevista työtehtävistä. Tällaisia ovat juuri kuvatut ruokalan liittyvät tehtävät. Työelämään tutustumisjaksoilla tai järjestäjätoiminnalla ei kuitenkaan voida korvata kouluravintolahenkilöstön työpanosta, vaan avustaa sitä. Kasvatuksellisesti tällä avustavalla toiminnalla on keskeinen merkitys oppilaiden vastuunoton ja työelämätaitojen vahvistamisessa, kuten aloitteen tekijäkin toteaa. Toiminnan laajentaminen velvoittavaksi kaikkiin kouluihin vaatii neuvottelut ruokapalvelujen tuottajan kanssa.

_________________
Liisa Pohjolainen
Opetustoimen johtaja
Opetusvirasto
Helsingin kaupunki
Puh. 050 380 9881