Käsitelty

Nuorten tupakkakampanja aloitettava

Tupakoinnin vaarat ovat selkeät ja kiistattomat. Se aiheuttaa suurta terveydellistä haittaa sekä tupakoijalle itselleen että tupakoijan lähipiirissä oleville ihmisille, mikä näkyy sairastuneisuutena ja terveydenhuollon menoissa. On siis sanomattakin selvää, että tupakoinnin määrää pitää laskea. Miten Helsingin kaupunki voisi olla tässä mukana?

Ehdotan, että Helsingin kaupunki aloittaisi nuorten suunnitteleman kampanjan, jonka tavoitteena on saada nuoret vähentämään tupakoimista entisestään. Jotta kampanja puhuttelisi nuoria mahdollisimman hyvin, on tärkeää saada nuoret suunnittelemaan sitä.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin vastaus nuorten tupakkakampanjaa koskevaan aloitteeseen

HEL 2019-000303 T 06 02

Kiitos aloitteestasi asiassa, jota vaatii huomiota. Tupakoinnin vähentämiseen tähtääviä toimia ja kampanjoita kannattaa edistää.

Helsinki on toiminut suunnannäyttäjänä koko maalle nuorten savuttomuuden edistämisessä.

Helsingissä käynnistyi vuodesta 2007 alkaen tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma Helsinkiin 2007-2015, Savuton Helsinki. Se suunnattiin helsinkiläisväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ohjelman tärkeimpänä päämääränä oli, että lasten ja nuorten tulee voida kasvaa savuttomassa ympäristössä.

Ohjelmassa on alusta alkaen pidetty erittäin tärkeänä nuorten savuttomuuden edistämistä. Savuton Helsinki –toimintaa toteutetaan nykyisin kaupunkiyhteisessä verkostossa, jota sosiaali- ja terveystoimi koordinoi.

Tutkimuksista tiedämme, että nuorten tupakointi on vähentynyt Helsingissä huomattavasti. Tupakointi ja nuuskan käyttö on peruskouluissa ja ammattiin opiskelevilla muuta maata harvinaisempaa. Nuuskaaminen on yleistynyt selvästä etenkin poikien keskuudessa, ja helsinkiläispojista reilu 14 prosenttia nuuskaa päivittäin. Nuoret ovat myös osittain siirtyneet pelkän tupakoinnin tai nuuskaamisen sijaan käyttämään eri tupakkatuotteita rinnakkain. Lisäksi sähkösavukkeiden, kuten muidenkin uusien nikotiinituotteiden yleistyminen on huolen aihe erityisesti nuorten osalta.

Uusia toimenpiteitä tupakoinnin ja tupakkatuotteiden käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan edelleen. Tuoreen nuoria ja nuuskaa koskevan tutkimustuloksen mukaan nuoret kokevat, että heihin pitää pyrkiä vaikuttamaan suoraan ja saada heidät ajattelemaan kriittisesti nuuskan käyttöä, ja että nuuskavalistusta on lisättävä. Nuorten tupakointikampanjaa suunniteltaessa nuorten tupakointia on tarpeen tarkastella laajasti ja huomioida kaikki tupakkatuotteet.

Savuttomuutta ja nikotiinittomuutta edistetään myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla opiskeluhuollossa toimivassa ehkäisevän päihdetyön asiantuntijaryhmässä.

Asiantuntijaryhmässä on sosiaali- ja terveystoimen edustus sekä oppilaitos- ja opiskelijaedustus. Jokaisessa oppilaitoksessa edistetään terveellisiä elintapoja, kuten tupakoinnin vähentämistä, osana vuosittaista oppilashuollon toteuttamista.

Nuoret osallistuvat myös yhteisölliseen Pakka-toimintaan alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Klaari Helsinki huolehtii myös osaltaan nuorten ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta Helsingissä.

Vähittäiskaupan vastuullisen myynnin ja anniskelun edistämiseksi tehdään alkoholin, rahapelien sekä sähkösavukkeissa käytettävien nikotiininesteiden ja energianuuskan ostokokeita, joissa testataan myyntipisteiden omavalvonnan toimivuutta. Ostokokeita toteutetaan yhdessä Stadin ammattiopiston opiskelijoiden sekä nuorisotalon vertaisnuorten kanssa. Nuoret ovat kokeneet ostokokeet mielenkiintoisina ja ajatuksia herättävänä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa keskustellaan nuorten kanssa päihteidenkäytöstä, nuoria ohjataan ja neuvotaan. Päihteidenkäytön puheeksiotossa kysytään paitsi tupakan, myös nuuskan ja sähkösavukkeiden kokeilusta ja käyttämisestä sekä haarukoidaan lopettamisen tahtoa ja motivoidaan lopettamaan. Terveydenhoitajien osaamiseen kiinnitetään huomiota vieroituksen tukemisessa.

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollossa on erityisesti nuorten tiedon lisääminen nuuskan ja sähkötupakan terveyshaitoista. Tarvittaessa annetaan tukea tupakoinnin lopettamiseen yksilökäynnillä tai pienryhmässä. Oppilaitoksissa yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa järjestettävät hyvinvointipäivät ja opiskelijoiden osallisuus niissä on yksi keskeisistä keinoista oppilaitosten savuttomuustyössä opiskeluterveydenhuollon näkökulmasta.

Kampanja nuorten tupakoinnin vähentämiseksi on kannatettava. Kampanja voidaan kytkeä Savuton Helsinki –toimintaan ja ottaa mukaan nuoret ja järjestökumppanit. Nuorille suunnattu tupakoinnin vähentämiskampanja voidaan toteuttaa yhdessä nuorten kanssa esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön viikolla 4.-10.11.2019.

Hyvää kesää sinulle!
Lisätiedot: Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024 hannu.hyttinen(a)hel.fi

Sanna Vesikansa
apulaispormestari