Käsitelty

Nuorten oma tanssitila

Moikka,

me olemme KV-tanssi matkaryhmä Malmi-Pukinmäen alueelta ja meidän lisäksemme nyt tällä hetkellä on Pukinmäen nuorisotalolla 7 muuta tanssiryhmää ja yli 100 tanssijaa. Meillä on tanssitoimintaa nyt vain tiistaisin ja keskiviikkoisin, eikä sen enempää ja pitäisi saada lisää koska meidän tanssiryhmien vastaava henkilö Ari Ruishalme (facebook Ari Malmi) sanoo että tällä hetkellä ei voi enempää harrastaa ku sen verran mitä nyt on. Ari on siis kehittänyt ja kasvattanut aivan oman tanssitoiminnan A.B.C. DANCE ja se on kasvanut suureksi tunnetuksi harrastus HITIKSI.

Pukinmäen nuorisotalossa on 150 neliötä tilaa tanssia heidän liikunta salissaan. Siellä on tanssipeilit jo mitkä tuotiin Malmin nuorisotalolta sinne. Me pyydämme että saamme Pukinmäkeen enemmän tanssitoimintaa! Tällä hetkellä k-pp, Breakdance, hiphop ja street tanssit ovat kova sana, mutta se voisi olla niin paljon enemmän ja kysyntää riittää. Me haluamme myös vapaavuoroja, koska ei ole paikkaa kellään mihin mennä treenaa tanssia. Tämän lisäksi lisää erilaisuutta tanssitunneillemme lisäämällä uusia lajeja.

Kuunnelkaa:

Meillä on jo vertaisohjaajia 5 kappaletta jotka ovat toiminnan omia nuoria ketkö on koulutettu ohjaamaan omia ryhmiä.

Meillä on talo ja sali ja ne peilit siellä valmiina

Meillä on nuoriso- ohjaaja ketä voi ottaa kokonaisvastuun toiminnasta ja pyörittää toimintaa.

Meillä on yhteistyö kumppaneita: 09 hhr, Dance team International, koulut alueella, nuorten vanhempien apu

Kaikki on siis valmiita, haluamme laajentaa toimintaa ja saada vielä enemmän irti tanssista ja paljon uusia harrastajia, esityksiä, tapahtumia!

Kenelle tämä on?? Kaikille Helsingin kaupungin nuorille tanssin harrastajille ja niille keillä ei ole vielä harrastusta! Alueella on paljon aktiivisia tanssin harrastajia, mites koko Helsinki? Tästä hyötyy sadat Helsinkiläiset tanssin harrastajat!

Olen kirjoittanut tämän aloitteen ryhmäni kanssa.

Suurin haaveemme olisi saada Punkinmäen nuorisotalosta TANSSITALO/KULTTUURITALO!

Hei,

Pukinmäen nuorisotalon osalta tilanne on tosiaan sellainen, että tila siirtyy HNMKY ry:ltä nuorisoasiainkeskuksen omaksi toiminnaksi nuorisolautakunnan päätöksen mukaisesti 1.7.2016 alkaen. Tälle on olemassa omat perusteensa, mutta erityisesti alueen omat erityispiirteet ovat sellainen asia, joka on hyvä ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Pukinmäki on, kuten kaupungin hyvinvointia kuvaavista tilastoista nähdään, asuinalueena siinä mielessä haasteellinen, että se näkyy korkeana työttömyytenä, matalana tulo- ja koulutustasona, sekä myös päihde- rikosasioissa. Tällaisella alueella nuorisotyölle on selkeä tarve ja nuorisoasiankeskuksen ajatus tehdä siellä ja niiden kanssa jotka tarvitsevat enemmän, linjaa sen että Pukinmäessä nuorisotyön tulee olla mukana kehittämässä alueen hyvinvointia. Tämän vuoksi Pukinmäen talon kehittämisessä on tärkeää huomioida kaksi näkökulmaa: ensinnäkin se että avoimesta toiminnasta ei voida tällaisella alueella luopua. Toiseksi se, että sitä tulee kehittää niin, että myös enemmän tukea tarvitsevat nuoret löytävät sen kautta osallisuuttaan, omaa toimijuuttaana ja elämänhallintaa vahvistavia elementtejä. Toiminnan sisällön suuntaviivoja on alustavasti kaavailtu siihen suuntaa, että avoin toiminta talolla jatkuu ja sen yhteydessä pilotoitaisiin uudenlaisia tapoja kohdennetun työotteen kokeilemisessa. Tämän vuoksi kohdennettu työote kannattaa ajatella laajemmin kuin yksin harrastus- tai pienryhmätoimintana, joka sekin on perusteltu työmuotoa kohdennetun työn keinovalikon osana.

Tällä hetkellä Pukinmäessä on ollut kahtena päivänä viikossa hyvin aktiivista tanssitoimintaa, vuoroja on annettu ja yhden ohjaajamme työpanos menee käytännössä melkein kokonaan tämän kokonaisuuden hoitamiseen. Lisäksi toiminnan toteuttaminen on edellyttänyt tuntirahoilla palkattuja vertaisohjaajia, tähän menee huomattavan paljon enemmän resurssia kuin mihinkään muuhun yksittäiseen harrastukseen tämän yksikön alueella. En näkisi että tanssin osalta tilanne olisi jotenkin erityisen huono, pikemminkin päinvastoin, sen edellytykset ovat nyt jo hyvät ja näen että se voi hyvin olla osa Pukinmäen monipuolista harrastustoiminnan tarjontaa jatkossa, ehkä myös osin kohdennettua työtä. En kuitenkaan pidä perusteltuna sitä, että koko talon toimintaa leimaisi niin vahvasti yksi harrastus, kun esityksessänne on toivottu. Näin toteutettuna se rajaa muita toimintoja selkeästi ulos ja siihen meillä ei tällaisella alueella ole mahdollisuutta.

Ystävällisin terveisin,

Martti Poteri
toiminnanjohtaja
Malmin nuorisotyöyksikkö