Käsitelty

Nuorten aloitteiden tekemisoikeus 18-vuotiaille

Nuorten aloitekanava on hieno keino nuorelle saada äänensä Helsingin kaupungin päättäjille. Tämä oikeus koskee vain helsinkiläisiä 13-17 vuotiaita nuoria eli niitä ihmisiä, joille on luonnollisesti vaikeaa saada äänensä kuuluviin. Kaikilla 18-vuotiaillakaan ei ole niin hyviä keinoja saada omaa ääntänsä kuuluviin häntä koskevissa asioissa: Kaikki juuri 18 vuotta täyttäneet eivät ole voineet äänestää tai eivät voi äänestää vähään aikaan. Näiden nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ehdotan, että nuorten aloitejärjestelmään voi jättää aloitteen myös 18-vuotiaana.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

26.3.2019

Hyvä Antti

Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.

Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloitteen "Nuorille kaupunginosailtoja päättäjien kanssa" kohdalta.

Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:

Aloitteesi nuorten aloitteiden tekemisoikeudesta 18-vuotiaille ja aloitteesi nuorisoneuvoston ikärajojen uudistamisesta

Ehdotat nuorten aloiteoikeuden laajentamista 18-vuotiaille. Itse en olisi valmis näin tekemään, koska 18 vuotta täyttäneille aukeaa jo monenlaisia muita kuntalaisvaikuttamisen ja osallistumisen kanavia. Erityinen nuorille suunnattu aloiteoikeus on ollut perusteltua nimenomaan siitä Iähtökohdasta, että kyse on nuorista, joilla ei vielä ole äänioikeutta. Ikärajan nostaminen niin, että aloiteoikeus olisi myös täysikäisten käytettävissä, ei olisi perusteltua kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden kannalta.

Vastaavasti nuorisoneuvostoon ehdolle asettumisen rajaksi on asetettu, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 vuotta. Kyse on nimenomaan ehdokkaaksi asettumisen ikärajasta. Esimerkiksi Helsingin nuorisoneuvostoon 2020-21 valittavien ehdokkaiden osalta ikäraja tarkoittaa sitä, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 ennen 1.1.2020. Nuorisoneuvoston kauden muuttuessa kaksivuotiseksi, voi nuorisoneuvostossa olla myös jäseniä, jotka ehtivät täyttää 19 vuotta ennen kauden päättymistä.

Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar

apulaispormestari