Käsitelty

Nuorten aloite: Veturitien kevyen liikenteen järjestelyt

3.10.2020

Yleisten töiden lautakunta on syyskuussa 2015 hyväksynyt Veturitien katusuunnitelmat. Suunnitelmien mukaan Triplasta pohjoiseen päin mentäessä on molemmilla puolilla tietä omat pyöräkaistat.

Nykyhetkellä Pasilan aseman alikulkutunnelista tultaessa ja vasemmalle käännyttäessä vain asemanpuoleisella laidalla on pyörätie. Länsi-Pasilan puoleisella laidalla on pelkkä jalkakäytävä, jolla eivät yli 12-vuotiaat saa ajaa. Firdonkadulle asemalta ajaminen on vielä mahdollista, sillä pyöräilijä voi ajaa ajoradalla. Toisin päin ajettaessa tämä ei ole mahdollista, sillä ajoradalla on keskikoroke, jota ei voi ylittää. Pyöräilijän on siis joko rikottava lakia ja ajettava kävelytiellä tai kierrettävä kohtuuttoman pitkä matka.

Tämän asian korjaaminen olisi tärkeää sujuvien liikenneyhteyksien varmistamiseksi Pasilan asemalta Länsi-Pasilaan. Ratkaisuja asian korjaamiseksi on kaksi: LänsiPasilan puoleiselle laidalle rakennetaan pikaisesti pyörätie, tai jalkakäytävän liikennemerkit muutetaan väliaikaisesti yhdistetyn kevyen liikenteen väylän liikennemerkeiksi, kunnes pyörätie saadaan rakennettua.

 

VASTAUS

23.12.2020

Nuorten aloite Veturitien kevyen liikenteen järjestelyistä

Hyvä Aloitteentekijä,

kiitos aloitteestasi! Veturitien länsireunalle oli aloitteesi teon aikana mahdollista rakentaa vain jalkakäytävä, sillä työmaa-alue oli niin laaja. Nyt urakoitsija on vetäytynyt alueelta, ja vapautui tilaa tehdä uusia toimenpiteitä. Kaupunki on syksyn aikana leventänyt Veturitien länsireunan kävelyn ja pyöräliikenteen väylää niin, että se on voitu merkitä yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Järjestely on tarkoitus pitää käytössä viereisen tontin nro 17106 rakentumiseen asti, jonka jälkeen Veturitien länsireuna voidaan viimeistellä suunnitelmien mukaisesti. Tontin rakentaminen ajoittuu vuosille 2021 – 2026, joten kävelyn ja pyöräilyn järjestelyt päästään viimeistelemään vuonna 2026. Viimeistelyn jälkeen ajoradan vieressä on istutuskaista, ja sen jälkeen eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.

 

Lisätiedot:

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Harri Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 310 37127, harri.verkamo(a)hel.fi

 

Anni Sinnemäki

apulaispormestari