Käsitelty

Nuorten aloite: Radio-ohjattavien lennokkien lennätysalue Malmin lentokentälle

3.10.2020

 

Helsingissä ei ole radio-ohjattavien lennokkien lennätyspaikkaa, kuten esimerkiksi Espoossa Ämmässuon jäteaseman vieressä on. Espoossa toimintaa ylläpitää seura, joka huoltaa kenttää, mutta Helsingissä kaupunki voisi huoltaa kenttää. Tällaiset lennätyspaikat ovat pienikokoisia, eivätkä vaadi satunnaista ruohonleikkuuta enempää kunnostustoimenpiteitä. Miettikää jos oma harrastuksesi rajoitettaisiin niin, että sitä on vaikeaa harrastaa. Itse en 13 vuotiaana voi autoa ajaa Ämmässuolle ja kolmemetrisen lennokin kanssa julkisilla sinne kulkeminen on hankalaa. Helsinki on siis lennätysalueen tarpeessa.

Malmin lentokentän lakkauttaminen oli suru-uutinen kaikille ilmailun rakastajille. Olimme siis kaikki harmissaan uutisista. Voisimmeko siis säilyttää pienen osan ja muistutuksen Malmin vanhan lentoaseman toiminnasta lennokkien lennätysalueen muodossa? Olisi hienoa muistaa kaikkia ilmailun pioneerejä ja alottelijoita lentävien lennokkien muodossa. Suurin osa Suomen ilmailualalla aloittaneiden matka on alkanut juuri Malmin lentokentällä.

Malmin lentokentälle on suunniteltu asuinaluetta ja puistoaluetta. Myös kiitoradan palasen säilyttämistä on harkittu. Voisiko kiitoradan palaista käyttää malmin uuden lennokkien lennätysalueen kiitoratana? Kiitoradan vieressä voisi olla nurmialue pienemmille lennokeille, jotka eivät kestä asfaltille laskeutumista.

VASTAUS

12.2.2021

Nuorten aloite radio-ohjattavien lennokkien lennätyspaikasta

 

Hyvä Aloitteentekijä, kiitos aloitteestasi!

Lennokkien lennättäminen vaikuttaa hienolta harrastukselta! Haastavaa lennätyspaikan suhteen on, että lennokkien lennättäminen on tilaa vaativa ja säännelty harrastus, joka on siirtymäajan jälkeen EU-asetuksella tarkoin säädeltyä. Lennättämiseen sopivia paikkoja rajaavat tilavaatimusten lisäksi erilaiset ilmatilavyöhykkeet. Myös liikenteen ja pysäköinnin järjestäminen vaatii tilaa ja järjestelyjä.

 

Malmin entisen lentokentän alueen kaavoittaminen on käynnissä, mutta menee vielä monen monta vuotta ennen kuin rakentaminen alkaa. Kun lentotoiminta pian lakkaa, aletaan alueella järjestää erilaista väliaikaiskäyttöä. Lennokkien lennätys voisi mahdollisesti olla yksi väliaikaisista toiminnoista, jos alueen rajaukset ja muut asiat saadaan täsmäämään. Aloite kannattaa tuoda uudestaan esiin kun lentotoiminta on päättynyt ja Nallenrinteen sekä Lentoaseman kortteleiden kaavat ovat edenneet. Vuoden-parin päästä voisi olla sopiva hetki käydä läpi, olisiko lennokkien lennätystä mahdollista järjestää Malmilla.

 

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki

apulaispormestari