Käsittelyssä

Nuorten aloite, nuorten mielenterveys

 
Aloite saapunut 23.1.2023
Aloitteen ideana on, että yläkoululaisille ja 6.luokkalaisille tulee mielenterveydenasiantuntija kertomaan eri mielenterveyteen liittyvistä ongelmista, koska nuorten pitäisi tietää enemmän tästä kyseisestä aiheesta. Jokaiseen luokkaan tulee asiantuntijoita eri aikaan, joko jonkun tunnin päälle tai luokanvalvojan tunnilla. Jos keskustelu käydään auditoriossa tai salissa, hirveän monet oppilaat eivät välttämättä kuuntelisi. Tunnilla keskusteltaisiin mielenterveydestä ja miten siihen liittyviä ongelmia voi ehkäistä tai mistä voisi saada apua. Oppitunti voisi olla noin 45min, jonka jälkeen voisi olla työpajoja, esitelmiä tai kyselyitä.