Käsitelty

Nuorten aloite: Katuroskakorien tyhjennysvälin tihennys

18.9.2020

Kasvomaskien käyttösuositus joukkoliikenteessä on tuonut hieman yllättäviäkin ongelmia. Kertakäyttöiset maskit on heitettävä pois aina käytön jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että etenkin pysäkkien lähistöllä olevat roskakorit ovat täyttyneet pahemman kerran. Sellaisetkaan tilanteet eivät ole harvinaisia, kun ihmiset ovat joutuneet tilanpuutteen takia heittämään maskeja maahan roskakorin lähistölle.

On hygienian kannalta erittäin ongelmallista, mikäli ihmiset joutuvat työntämään kätensä koronavirusta mahdollisesti sisältävän jätteen sekaan, jotta heidän käytetty maskinsa mahtuisi roskakoriin. Vielä ongelmallisempaa on, mikäli roskakorissa ei
yksinkertaisesti ole tilaa, ja koronavirusta – tai muitakin taudinaiheuttajia – sisältävä maski päätyy lojumaan kaduille. Ympäristönkään kannalta ei ole hyvä, jos sinne alkaa kertymään paljon jätettä, joka siihen ei kuulu.

Rakennuspalveluliikelaitoksen on tihennettävä etenkin pysäkkien lähistöllä olevien katuroskakorien tyhjennysväliä, jotta edellä kuvatut ongelmat saadaan hallintaan.

VASTAUS

21.12.2020

Nuorten aloite roskakorien tyhjennysvälistä

Hyvä Aloitteentekijä,

roskakorien täyttyminen huomattiin jo elokuussa, kun ihmiset palasivat kesälomiltaan ja maskien käyttö yleistyi mm. joukkoliikennevälineissä. Erityisesti vilkkailla pysäkeillä maskit täyttivät roskikset niin, että tyhjennysvälejä oli tihennettävä. Maskeja varten on myös tuotu isompia ja avonaisempia roskiksia. Esimerkiksi metroasemilla on tällaisia isoja roskiksia, joihin maskin voi kätevästi pudottaa yläkautta.
Roskisten täyttymistä seurataan aktiivisesti kaupunkiympäristön toimialan ylläpidossa. Alkuvuodelle 2021 on jo sovittu kokouksia, joissa käydään seurannan tuloksia läpi ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Maskiroskan vähentämiseksi on olemassa keinoja, ja suosittelenkin lämpimästi käyttämään kangasmaskeja.

Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki

apulaispormestari