Käsitelty

Nuorisotyö Oodiin!

Keskustaan tulee kirjasto Oodi jonka on tarkoitus valmistua tänä vuonna! Miten nuoret on otettu ja nuorisotyö on otettu huomioon siellä?! Oodista varmasti tulee nuorten kohtaamis paikka keskustaan, aika voimakkaana ilmiönä alussa varsinkin. Onhan se otettu huomioon ja onhan Kirjastoon tulossa nuorisotyötä jatkuvana panostuksena?!

Voisihan KuVa-toimialana varmistaa että Oodissa olisi nuorisotyöntekijä/-tekijät saavutettavissa vähintään aukioloaikoina!

Ville Nordström

Aloitteesi nuorisotyöstä Oodiin

Hyvä Ville
Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Laitan sieltä saamani selvityksen kirjeeni liitteeksi. Kuten näet, aloittee­seesi on vastattu huolella. Minua itseäni ilahduttaa se, että nuoria on kuultu Oodia suunniteltaessa monessa eri vaiheessa. Lisäksi Oodin johtaja ja nuorisoasiainjohtaja lupaavat, että käyttäjiä tullaan jatkossa­kin osallistamaan Oodin toimintaan ja nuorilta tullaan kysymään tar­kemmin heidän toiveitaan Oodin toiminnaksi. Samoin on tarkoitus virit­tää yhteistyötä nuorisoneuvoston kanssa. Oodissa tulee myös olemaan nuorisotyöntekijöitä paikalla, ehkä ei koko aukioloaikaa, mutta pysyväs­ti kuitenkin. Kaiken kaikkiaan selvitys kertoo minulle siitä, että nuoret ovat hyvin tervetulleita Oodiin ja että heidän tuloonsa on varauduttu.

Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle oikein mukavaa kevättä ja kesää.
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, eena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar, apulaispormestari

Liite:
Kulttuurin ja nuorison palvelukokonaisuuksien yhteinen vastaus aiheeseen nuoret Oodissa

Oodi-kirjastoa on rakennettu alusta asti yhdessä kaupunkilaisten kans­sa. Myös nuorille on pidetty vuosien mittaan erilaisia työpajoja ja heiltä on kysytty näkemyksiä useassa vaiheessa.

Nuorten näkemykset hyvästä kirjastokokemuksesta noudattelevat sa­maa linjaa kuin muidenkin ryhmien. Lukuisissa asiakaskyselyissä niin nuoret, vanhat, maahanmuuttajat kuin vammaiset arvostavat erityisesti sitä että kirjastoon kaikki tulevat tasaveroisina. Kirjasto erottele erityis­ryhmiä vain tarjotakseen käytännön apua sitä tarvitseville kuten liikun­tarajoitteisille. Siksi Oodiin ei tule erillistä nuortenosastoa, vaan nuoret kohdataan koko talossa.

Osallistava toiminta käyttäjien kanssa jatkuu Oodin valmistuttua. Jat­kossa myös nuorilta kysytään tarkemmin heidän toiveitaan Oodin toi­minnaksi. Loppukesälle/alkusyksyyn on ideoitu osallistavaa tapahtu­maa, jossa toimintaa voidaan suunnitella yhdessä. Yhteistyötä nuoriso­neuvoston kanssa viritetään, kun tulee esiin sopivia aiheita.

Oodissa tulee työskentelemään myös Helsingin kaupungin nuorisopal­velujen työntekijöitä. Työntekijöiden määrää ja toiminnan muotoa val­mistellaan parhaillaan.

Keskustakirjastolle tulee laajat aukioloajat: arkisin 8-22 ja viikonloppui­sin 10-20. Kun sijainti on niin keskeinen, kiinnitetään turvallisuuteen erityistä huomiota ja suunnitelma on parhaillaan työn alla. Tavoite on saada Oodista yhtä lailla turvallinen paikka kuin kirjastot yleensäkin ovat, mikä on erityisesti ilta-aikaan varmasti tärkeää nuorisonkin näkö­kulmasta.

Vaikka nuorisopalvelut ei olisi kaikkina aikoina paikalla, myös Oodin oma henkilökunta tahtoo toimia nuorten kanssa yhdessä ja tukea hei­dän harrastuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Kirjastoon tulee mm. mediatyöntekijöitä, jotka ohjaavat erilaisia työpajoja maker space -tilas­sa sekä järjestävät pelitapahtumia yms. Tarkoitus ei kuitenkaan ole ikä­ryhmittää näitä tiukasti. Kirjasto on myös satavuotiaiden pelaajien käy­tössä.

Kirjastot ovat kaikkien ihmisten tiloja, ja niissä on totuttu työskentele­
mään kaikenlaisten ihmisten kanssa. Oodi toivottaa tervetulleiksi myös
kaikki nuoret!

Lisätiedot:
Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 31 0 85400
anna-maria.soin invaara(a)hel. fi

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252, mikko. vatka(a)hel. fi

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 31 0 85500, tuula.haavisto(a)hel.fi

Tuula Haavisto
kulttuurijohtaja