Käsitelty

Nuorisotalo mukaan koulun välitunti- ja kahvilatoimintaan

Taivallahden peruskoulun oppilaat kaipaisivat “pop up” -nuorisokahvilaa säännölliseen aikaan välituntisin piristämään koulun arkea. Nuorisotalo voisi jalkautua koulun arkeen järjestämään mielekästä tekemistä joiksikin välitunneiksi vaikka kerran viikossa pariksi välitunniksi ja toisen tai molempien niiden aikana voisi esim. leirikoulurahoja keräävät luokat järjestää pienimuotoista kahvilatoimintaa.

Hei,

Ensinnäkin pahoittelut todella hitaasta vastauksesta.

Nuorisoasiainkeskuksen toiminnasta teidän alueellanne vastaava esimies toiminnanjohtaja Kristiina Rouhiainen (p. 0931071665) on asiasta yhteydessä teihin aivan lähiaikoina ja tällöin voitte käydä keskustelun siitä, minkälainen rooli nuorisotoimella voi olla asiassa.
Mikko Vatka
Osastopäällikkö, Läntinen nuorisotyöosasto
0406791606
mikko.vatka@hel.fi