Käsitelty

Nuorisoneuvoston ikäskaalaa uudistettava

Helsingin nuorisoneuvostoon voi hakea kuka tahansa helsinkiläinen nuori, kunhan hän on syntynyt oikeaan aikaan. Nuorisoneuvostossa päätetään asioita, jotka koskettavat alaikäisten lisäksi juuri täysi-ikäistyneitä nuoria. On siis erikoista, että nuorisoneuvostoon ei voi hakea 18-vuotiaana, vaikka se voisi olla oiva kanava päättää asioista Helsingin kaupungissa. Läheskään kaikki vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret eivät ole valmiita sitoutumaan puolueeseen vielä 18-vuotiaana. Näistä syistä johtuen ehdotan, että nuorisoneuvostoon hakukelpoisten ikäskaalaa uusitaan. Uudistuksen myötä nykyisen rajoitusta muutetaan antamaan mahdollisuus myös yhtä ikävuotta vanhemmille asettua ehdolle nuorisoneuvoston vaaleissa.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

26.3.2019

Hyvä Antti

Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.

Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloite 1. kohdalta. Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:

Aloitteesi nuorten aloitteiden tekemisoikeudesta 18-vuotiaille ja aloitteesi nuorisoneuvoston ikärajojen uudistamisesta

Ehdotat nuorten aloiteoikeuden laajentamista 18-vuotiaille. Itse en olisi valmis näin tekemään, koska 18 vuotta täyttäneille aukeaa jo monenlaisia muita kuntalaisvaikuttamisen ja osallistumisen kanavia. Erityinen nuorille suunnattu aloiteoikeus on ollut perusteltua nimenomaan siitä Iähtökohdasta, että kyse on nuorista, joilla ei vielä ole äänioikeutta. Ikärajan nostaminen niin, että aloiteoikeus olisi myös täysikäisten käytettävissä, ei olisi perusteltua kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden kannalta.

Vastaavasti nuorisoneuvostoon ehdolle asettumisen rajaksi on asetettu, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 vuotta. Kyse on nimenomaan ehdokkaaksi asettumisen ikärajasta. Esimerkiksi Helsingin nuorisoneuvostoon 2020-21 valittavien ehdokkaiden osalta ikäraja tarkoittaa sitä, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 ennen 1.1.2020. Nuorisoneuvoston kauden muuttuessa kaksivuotiseksi, voi nuorisoneuvostossa olla myös jäseniä, jotka ehtivät täyttää 19 vuotta ennen kauden päättymistä.

Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar

apulaispormestari