Käsitelty

Nuorisoneuvostolle puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa

Aloite saapunut 15.4.2022

 

Vuonna 2015 voimaan tullut kuntalaki edellyttää jokaista kuntaa asettamaan itselleen nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttamiselimen tuomaan nuorten äänen esille päätöksenteossa. Kuntalain 26 §:ään nojaten, kunnat ovat myöntäneet nuorisovaltuustoilleen painavia vaikuttamiskeinoja, jotta nuorten osallisuus varmistuu.

Nuva ry:n teettämän selvityksen mukaan 56% Suomen kunnista on myöntänyt nuorisovaltuustoilleen puhe- ja läsnäolo-oikeuden kunnanvaltuustossa ja hallituksessa. Helsinki, Suomen pääkaupunki kuuluu jäljelle jäävään 44%, joka ei ole myöntänyt tätä tärkeää ja yhdenvertaisuutta edistävää oikeutta. Toisin kuin muualla pääkaupunkiseudulla, Helsingissä nuoret joutuvat yhä taistelemaan itselleen samoista oikeuksista, jotka ovat jo itsestäänselvyys monelle nuorisovaltuustolle. Miksi Helsinki on laiminlyönyt nuorten kuulemisen?

Helsingin kaupungin tulisi suotaa Helsingin nuorisoneuvostolle puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa sekä kaupunginhallituksen kokouksissa samalla tavalla, kuin esimerkiksi Vantaan.

 

Nuorten aloite, nuorisoneuvostolle puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa

Vastaus: 13.6.2022

 

Hei Aloitteentekijä,

Kiitos aloitteestasi koskien puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämistä nuorisoneuvostolle Helsingin kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa.

Kaupunginhallituksessa on 24.5.2021 (§ 399) käsitelty linjausta nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupunginvaltuustossa. Tuolloin kaupunginhallitus palautti asian valmisteltavaksi uudelleen. Kaupunginhallitus ohjeisti, että valtuustotyöskentelyyn kehitetään malli, jossa valtuuston puheenjohtaja myöntää nuorisoneuvoston edustajille mahdollisuuden esittää nuorisoneuvoston kannan neuvoston etukäteen toivomiin päätösasioihin.

Kyseisen mallin kehitystyö on käynnistynyt vajaa kuukausi sitten, eli toukokuussa 2022. Valmistelu odotti apulaisoikeuskanslerin päätöstä siitä, ovatko nuorisoneuvoston lautakuntaedustajaryhmien sukupuolikiintiöt lainvastaisia. Nyt kun apulaisoikeuskansleri antoi asiassa päätöksensä 12.4.2022, on valmistelu käynnistetty myös valtuustoedustuksen uuden mallin luomisen osalta.

Nuorisoneuvoston jäsenet osallistuvat Helsingissä toimialalautakuntien työhön. Tämä työ on merkittävää, ja tarjoaa nuorille suoran vaikutusmahdollisuuden kaupunkimme päätöksentekoon. Osallistumisoikeuden laajentamiseen kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon kaupunki suhtautuu kuitenkin kielteisesti. Ei ensinnäkään olisi luontevaa myöntää yhdelle ryhmälle mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon käyttämällä puheenvuoroja kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöskokouksissa. Ymmärrän toki ajatuksen, että koska nuorilla ei vielä ole äänioikeutta, olisi osallistumisoikeuden laajentaminen keino lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.

Osallistumisoikeus sopisi huonosti hallintomenettelyn rakenteeseen, jonka mukaisesti kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa käsiteltävät asiat ovat huolellisesti valmisteltuja ja erityisesti valtuustossa valmistelun pohjalta käytävä keskustelu on luonteeltaan poliittista. Myöskään nuorisotyön ja lastensuojelun näkökulmasta osallistumisoikeus ei olisi ongelmaton, sillä osallistuminen on sangen raskasta; kokoukset ja niihin valmistautuminen vievät aikaa, joka on pois esimerkiksi opiskelusta ja levosta.

Kokonaisarvioinnin perustella kaupunki ei näin ollen valitettavasti katso tarkoituksenmukaiseksi, että nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille myönnettäisiin läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Kuten todettua, tulemme kehittämään mallia, jossa nuorisoneuvoston edustajat voivat esittää neuvoston kannan toivottuihin kaupunginvaltuuston päätösasioihin. Uskon, että tämä uudistus yhdessä nuorisoneuvoston oman arvokkaan työn sekä toimialalautakuntiin osallistumisen kanssa takaa sen, että neuvoston jäsenet pääsevät vaikuttamaan aktiivisesti kaupunkimme päätöksenteossa.

Lämpimät kiitokset aloitteestasi ja aktiivisuudestasi, ja hyvää kesän jatkoa.

Lisätiedot Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027, henri.kahonen(a)hel.fi

 

Juhana Vartiainen

pormestari