Käsitelty

Nuorisoasiainkeskuksen toimintaan vakuutukset!

Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa ei ole ollut enään moneen vuoteen Tapaturma-vakuutuksia. Tämä asia olisi hyvä korjata. En tiedä kattaisiko vakuutus nuorisotaloilla avoimen toiminnan aikaa, mutta yö-nutat,
retket, leirit ja NK:n isot tapahtumat (esim: Reaktori ja RuutiExpo) kuuluisivat kyseisen tapaturma-vakuutuksen piiriin. Vakuutus olisi oikeasti tärkeä sillä jos nuori loukkaa itsensä Leirillä liukastuessa tai vapaaehtois työssä tapahtumissa, Kenellä on vastuu siinä vaiheessa? Miksi NK:lla ei ole vakuutuksia?

Kiitos aloitteesta.

Kaupungin linjaus on, että kaupungin viranomaistoimintaan ei haeta vakuutuksia. Tämä tarkoittaa, että vahingon sattuessa kaupunkilainen hakee aina ensin korvausta omasta vakuutuksestaan - jos sellainen on. Jos oma vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, toissijaisesti haetaan korvaus kaupungilta. Kaupunki korvaa vahingot, jos vahinko on kaupungin työntekijöiden tai toiminnan aiheuttamaa. Myös tilanteissa joissa kaupungilla ei ole korvausvelvollisuutta, voi hakea korvausta viraston päälliköltä, joka harkitsee onko kohtuusyistä tarpeen korvata osa tai koko vahinko.

Uusi asia kaupungilla on se, että kaikki vapaaehtoisiksi tulevat – sekä nuoret että aikuiset – sitoutuvat jatkossa kirjallisesti vapaaehtoiseen tehtäväänsä. Ja samalla vapaaehtoisista kootaan virastoon henkilörekisteri, jonka jälkeen he kuuluvat kaupungin vapaaehtoisille ottaman vakuutuksen piiriin.

Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja