Käsitelty

Nuorille suunnattu eläinhuone

Paikka jossa saa hengailla koirien ja muiden eläinten kanssa ilman sen kummempaa sitoutumista. Erityisesti nuorille, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia omaa lemmikkiä. Eläinhuone hyödyttäisi nuoria, joilla ei ole omaa lemmikkiä. Eläinten tapaaminen vähentää nuorten stressiä ja yksinäisyyttä. Eläinhuoneesta olisi myös hyötyä lemmikkien omistajille, jotka haluavat tuoda lemmikkinsä hoitoon eläinhuoneelle. Eläinhuoneelle tuotaessa lemmikki hoitoon, olisi tarpeellista tuoda lemmikin ruoat mukana.

HEL 2019-004222 T 12 04 02

Nuorisopalveluilla on tällä hetkellä kolme toimipistettä, jossa on nuorille tarkoitettua eläintoimintaa.

Fallkullan kotieläintilalla (Fallkulla) on perinteisiä kotieläimiä lampaita, vuohia, nautoja, ankkoja, kanoja, kaneja ja hevosia. Tilalla on myös kaksi minisikaa. Fallkullassa 9-17-vuotiaat voivat tehdä muun muassa navettatöitä, hoitaa elämiä, tehdä piha- ja puutarhahommia ja erilaisia käsitöitä.

Nuorten ympäristötilassa Laajasalossa kokoontuu viikoittain eläinklubi, joka on tarkoitettu yli 12-vuotiaille nuorille. Eläinklubi järjestää Nuorten ympäristötilaan lemmikkikahviloita kerran kuukaudessa sekä käy säännöllisesti Fallkullan kotieläintilalla hoitamassa eläimiä. Nuorten ympäristötila on lemmikkiystävällinen ja usein tapaamisissa on jonkun eläinklubin jäsenen tai työntekijän koira mukana. Itse lemmikkikahvilat ovat suunnattu kaikenikäisille. Kuluneen kevään aikana eläinklubi on järjestänyt kaksi koirakahvilaa ja yhden kanikahvilan.

Haagan Lämpiössä (nuoriso- ja kansalaistoiminnan talo) järjestetään kerran kuukaudessa lemmikkikahviloita, jonne osallistujat voivat tuoda omia lemmikkejä. Tähän mennessä kahviloissa on vieraillut kaneja, kissoja ja koiria. Eläimiin liittyvät kahvilat ja tapahtumat ovat avoinna kaikille ja niiden tarkoitus on parantaa eläinten hyvinvointia sekä opastaa ja neuvoa mikäli on jotakin kysyttävää lemmikeistä sekä tietysti antaa mahdollisuuden kävijöille olla eläinten kanssa tekemisissä ja tutustua eri lemmikkeihin.

Nuorisopalveluilla ei ole mahdollisuutta aloitteen mukaisen eläinhuoneen perustamiselle, sillä eläimet tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja tämä on mahdotonta toteuttaa.

Lisätiedot:
http://fallkulla.munstadi.fi/

http://nuortenymparistotila.munstadi.fi/elainklubi/

http://haaganlampio.munstadi.fi/

Aloitteen tekijä voi olla yhteydessä suunnittelija Sari Nybäckiin (sari.nyback@hel.fi), nuoriso-ohjaaja Kati Honkaseen (kati.honkanen@hel.fi)
tai nuoriso-ohjaaja Matti Pääkköseen (matti.paakkonen@hel.fi)

Sari Nybäck on ollut yhteydessä aloitteen tekijään sähköpostitse ja ehdottanut tapaamista, mutta nuori ei ole ottanut sen tiimoilta yhteyttä.

Lisätiedot
Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043
sari.nyback(a)hel.fi