Käsitelty

Nuorille ilmaisia tanssi- ja akrobatiatiloja

Nuoret tarvitsevat tanssi- ja akrobatiatiloja halvalla/ilmaiseksi koska tilat ovat harvassa ja harrastajat tarvitsevat lisää
asianmukaisia harjoitustiloja joissa on tarvittavia välineitä. Tiloina voitaisiin käyttää esimerkiksi koulujen saleja tai urheiluseurojen tiloja.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden lausunto nuorten aloitteeseen tanssi- ja akrobatiatiloja nuorille harrastajille

EL 2019-004251 T 12 03 01

Liikuntajohtaja antaa kaupunginkanslialle seuraavan lausunnon nuorten aloitteeseen tanssi- ja akrobatiatilojen saamiseksi nuorten harrastajien käyttöön:

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutin kautta on tehty aloite halpojen tai ilmaisten tanssi- ja akrobatiatilojen saamiseksi välineineen nuorten käyttöön. Aloitetta on perusteltu tilojen vähyydellä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018 toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet. Niiden mukaan liikuntapalvelut ovat tuettua toimintaa ja maksutonta vain alle kouluikäisille ja varaamattomilla vuoroilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmille uimahalleja ja maauimaloita lukuun ottamatta.

Lisäksi päätettiin asiakaskäyntien, esitysten ja tapahtumien osallistumismaksuissa käyttää seuraavaa yhteistä asiakasryhmäajattelua: normaalihintaiset (aikuiset) sekä alennukseen oikeutetut alennusryhmät: alle 7-vuotiaat, alle 18-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet, siviilipalvelusta suorittavat ja Helsingin kaupungin työntekijät.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki alle 18-vuotiaat nuoret saavat alennusta kaupungin liikuntapaikkoihin jo valmiiksi tuetuista hinnoista.

Tämän lisäksi liikuntapalvelut on kehittänyt nuorten liikkumisen edistämiseksi edulliset ja monipuoliset ohjelmat EasySport 6 – 12 -vuotiaille, FunAction13 – 17 -vuotiaille ja Nyt-liikunta -ohjelmat 18 – 29 -vuotiaille. Nämä ohjelmat sisältävät sekä useiden eri tanssilajien että sirkuskoulujen kursseja. Osa toiminnasta on maksutonta, mutta kausimaksun 25 euroa hinnalla saa osallistua kaikille kursseille tilan sallimissa rajoissa. Lisätietoja näistä liikkumisohjelmista saa kyseisten toimintojen kotisivuilta.

Tanssi- ja akrobatiaharrastukseen soveltuvia tiloja on käytettävissä mm. Töölön kisahallissa. Vastaavanlaisia matalan kynnyksen tiloja on tulossa myös vuoden 2022 alussa valmistuvaan Jätkäsaaren bunkkeriin.

Joissakin kouluissa oli päättyvänä lukukautena vapaana iltaisin pienehköjä liikuntatiloja, jotka soveltuisivat tanssi- ja akrobatiatiloiksi. Nämä eivät ole kuitenkaan maksuttomia. Koulujen liikuntatilat ovat kello 17:ään asti koulujen omassa käytössä. Näiden tilojen käytöstä voi sopia suoraan kunkin koulun rehtorin kanssa.

Lisätiedot
Petteri Huurre, vs. liikuntajohtaja, puhelin: 310 87791 petteri.huurre(a)hel.fi