Käsitelty

Nuoria yrittäjiä tuettava

Nuorelle yrittäminen voi olla suuri harppaus ihmisenä kasvamisena: Yrittäjänä nuori oppii käsittelemään rahaa, ottamaan vastuuta ja olemaan sinnikäs. Yrittäminen on myös keino ansaita rahaa, jota nuori voi käyttää omiin tarpeisiinsa. Myöskään suomalainen yhteiskunta ei toimisi ilman yrityksiä ja niiden tuomia verotuloja, joten yrittämiseen tukeminen on sitäkin tärkeämpää.

Helsingin kaupunki voisi tukea nuoria yrittäjiä. Esitän, että kaupunki tarjoaisi nuorille yrittäjille edullisen hintaisia liiketiloja erilaisilla varustuksilla. Tällä tavalla Helsingin kaupunki tarjoaisi tärkeää infrastruktuuria nuorille yrittäjille. Esimerkiksi kioskin tai kahvilan ylläpitäminen on vaikeaa, mikäli kioskia ei saa rakennettua tai oma taloudellinen tilanne ei siihen riitä.

Toinen ehdotukseni on niin kutsuttu yrittäjyysseteli, joka toimisi nykyisen kesätyösetelin tavoin. Yrittäjyyssetelillä kaupunki antaa rahallista tukea nuorelle yrittäjälle. Tämän rahan nuori voisi käyttää esimerkiksi tarvikkeiden hankintaan ja markkinointiin. Seteli tulee ottaa käyttöön, sillä monelle aloittelevalle yritykselle rahan puute on keskeinen ongelma, joka hidastaa yritystoiminnan kehittämistä.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

ALOITE NUORTEN YRITTÄJIEN TUKEMISESTA

7.5.2019

Hyvä Antti,

Olet tehnyt aloitteen nuorten yrittäjien tukemisesta. Helsingin kaupunki näkee yrittämisen tärkeänä ja kaupunki tukeekin yrittäjyyttä eri tavoin.
Ehdotat, että Helsingin kaupunki tarjoaisi nuorille yrittäjille edullisen hintaisia liiketiloja erilaisilla varustuksilla. Valitettavasti Helsingin kaupunki ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa vuokramarkkinoihin. Helsingin kaupungilla kuitenkin tunnistetaan, että osa kaupungin liike- ja toimistotiloista on tyhjinä, kun taas toisista liike- ja toimistotiloista on ylikysyntää. Mahdollista olisi tulevaisuudessa miettiä esimerkiksi tyhjien tilojen hyödyntämistä kesäisin pop up –toimitiloina, joita voitaisiin tarjota edullisemmin helsinkiläisille nuorille yrittäjille.

Toisena ehdotat yrittäjyysseteliä nuorelle yrittäjälle. Ehdotus on mielenkiintoinen ja palvelusetelimallilla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla onkin pilotoitu eräitä toimintamalleja, joissa on hyödynnetty palvelusetelimallia. Kuitenkaan nykyisessä elinkeino-osaston toimintabudjetissa ei ole vuodelle 2019 varattu merkittävää rahoitusta kyseisen tyyppiseen toimintaan.

Nykyisellään aloittelevan yrittäjän on mahdollista saada taloudellista tukea toimeentuloonsa TE-toimiston myöntämän starttirahan tai työttömyysetuuden avulla. Tunnistamme ongelmana sen, ettei koululainen tai opiskelija voi saada starttirahaa, sillä he eivät voi olla starttirahan ehdon mukaisesti kokoaikaisia yrittäjiä. Tulevaisuudessa voisi olla kiinnostavaa miettiä palvelusetelimallia esimerkiksi ”kesäyrittäjyyteen”, mutta tällainen malli vaatisi erillistä rahoitusta ja tarkasti määriteltyjä myöntämiskriteereitä.

On totta, että rahoituksen niukkuus on monelle alkavalle yritykselle yritystoiminnan kehittämisen hidaste. Juuri tästä syystä kaupungin NewCo YritysHelsinki tarjoaa kaikille helsinkiläisille yrityksen perustamisesta kiinnostuneille maksutonta neuvontaa, tapahtumia, materiaaleja ja monenlaista muuta tukea, kuten verkostoitumista. Esimerkiksi vuonna 2018 neuvonnan kautta syntyi lähes 1200 uutta yritystä Helsinkiin.

NewCo YritysHelsingin tarjoama neuvonta sekä vuoden kestävä Nuori yrittäjyys –opinto-ohjelma ovat hyviä esimerkkejä palveluista, joissa nuori voi oppia kannattavan liiketoiminnan pyörittämiselle välttämättömiä valmiuksia sekä saada tietoa erilaisista yrittäjille tarjolla olevista rahoitusmuodoista. NewCo YritysHelsingin kautta aloittelevaa nuorta yrittäjää voidaan tukea yhdeltä luukulta sekä oman liiketoimintasuunnitelman laatimisessa että starttirahan hakemisessa. NY Vuosi yrittäjän –ohjelmassa nuori voi puolestaan jo peruskoulussa, lukiossa tai ammattikoulussa perustaa oikealla rahalla toimivan yrityksen asiantuntevassa ohjauksessa ja kokea samalla vuoden aikana yrityksen elinkaareen kuuluvat vaiheet. Tällainen monipuolinen ja tuettu harjoittelualusta tukee erinomaisesti nuoren kasvua yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen työotteeseen.

Kiitän sinua aktiivisuudestasi Ja toivotan hyvää kesää!
Lisätiedot Tommo Koivusalo, yksikön päällikkö, puhelin 31036492, tommo.koivusalo(a)hel.fi

Jan Vapaavuori
pormestari