Käsitelty

Nuoret suunnittelemaan viihtyisämpiä bussipysäkkejä

Monia busseja saa odotella kauan. Esimerkiksi bussi numero 57 on välillä 10 minuuttia myöhässä. Nykyisillä bussipysäkeillä odottelu käy todella tylsäksi. Tämän vuoksi bussipysäkkien pitäisi olla viihtyisämpiä tai siellä voisi olla jotain ajanvietettä. Parhaiten tämä onnisuu, kun päästetään nuorten luova ajattelu valloilleen ja annetaan heidän suunnitella Helsinkiin viihtyisämpiä pysäkeitä.

Kanadassa (ks. kuva) joillekin bussipysäkeille on asennettu keinut viihdyttämään tylsää bussin odottelua. Kanadan tempaus on saavuttanut laajaa medianäkyvyyttä ja jos Helsingissä ryhdyttäisiin toteuttamaan samankaltaisia juttuja nuorten johdolla, välittäisi se hyvää kuvaa Helsingistä. Ja mikä tärkeintä bussien odottelu ei olisi enään niin tylsää. Nykyiset vihreät rautatangot ja yksi vaivainen penkki ovat lähinnä masentavia. Ne antavat hyvät puitteet bussin odottamiseen, mutta eivät tuo yhtään piristystä harmaaseen arkeen.

Ehdotan, että bussipysäkkien suunnittelemiseksi järjestettäisiin nuorten kesken suunnittelukilpailu. Kolme parasta suunnitelmaa palkittaisiin suunnitelman mukaisilla bussi- tai ratikkapysäkeillä. Pysäkit sijoitettaisiin lähelle keskustaa, missä liikkuu paljon ihmisiä. Kilpailua mainostettaisiin laajasti niin sosiaalisessa mediassa kuin julisteilla ympäri Helsinkiä. Näin Helsingistä saadaan astetta nuorekkaampi ja coolimpi kaupunki, todennäköisesti suhteellisen pienellä hinnalla.

Eetu Vienonen, Ruudin ydinryhmä

HKL -liikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle 7.3.2017:

Nuorten aloite viihtyisämmistä pysäkeistä
HEL 2017-002122 T 08 02 02

Eetu Vienosen Ruuti-aloitteessa ehdotettiin nykyisten joukkoliikennepysäkkien
kehittämistä viihtyisämmäksi antamalla nuorten suunnitella uusia
pysäkkejä.

Helsingissä on kaikkiaan noin 1500 raitiovaunu- ja bussipysäkkikatosta,
joiden ylläpitosopimukset JCDecaux Finland Oy:n kanssa päättyvät
vuosien 2017 ja 2018 aikana. Nykyiset pysäkkikatokset ovat olleet toimivia
ja tarkoituksenmukaisia, mutta sopimuskauden päättyessä pysäkkioperaattoripalvelut on tarpeen kilpailuttaa.

Pysäkkikatosten kilpailutuksen toteuttaa Helsingin kaupungin liikennelaitos
HKL. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Helsingin seudun liikenne, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto. Pysäkkikatoksia suunniteltaessa on otettava huomioon hyvin monia asioita kuten pysäkin talvikunnossapito ja muu huollettavuus sekä esimerkiksi ilkivallan kesto. Tämän vuoksi täysiä vapauksia suunnitella pysäkki toiveiden mukaiseksi ei ole mahdollisuutta antaa. Pysäkkirakenteet ovat kalliita ja ne tulee suunnitella niin, että pysäkki myös pysyy kunnossa ja siistinä. Osana nyt käynnissä olevaa pysäkkikatoskilpailutusta kaupunkilaisille on jo järjestetty tilaisuus osallistua katoksien kehittämiseen. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä nykyisten pysäkkikatosten toimivuudesta ja ehdottaa, miten katoksia voisi kehittää entistä paremmiksi. Kyselyyn järjestettiin vuoden 2016 loppupuolella. HKL hyödyntää kyselyn tuloksia uusien pysäkkikatosten kehittämistyössä. Pysäkkikatoskilpailutuksen ensimmäisessä vaiheessa loka- ja marraskuun aikana kilpailuun osallistuvat yritykset jättivät osallistumishakemuksensa. Hakemusten perusteella valitaan varsinaiseen kilpailutukseen osallistuvat toimijat. Pysäkkikatosten hankinta toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä, jossa vertaillaan eri toteutusmallien
kokonaistaloudellista edullisuutta ja etsitään paras toteutustapa. Kilpailutus
saadaan tämän hetkisen aikataulun mukaan päätökseen keväällä 2017. Hankinnasta päättää HKL:n johtokunta.

Osana kilpailutuksen vaatimuksia HKL esittää palvelumuotoilututkimuksen
järjestämistä kilpailutuksen voittajan toimesta. Kevään-kesän 2017
aikana tullaan pysäkin käyttäjiltä eli kaupunkilaisilta kysymään palvelumuotoilun keinoin, kuinka pysäkkiä voitaisiin kehittää palvelemaan
käyttötarkoituksessaan mahdollisimman hyvin. Myös nuoret ovat erittäin
tervetulleita osallistumaan pysäkkikatosten kehittämiseen tätä
kautta.

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Infra- ja kalustoyksikkö
Yksikön johtaja
7.3.2017