Käsitelty

Musiikkitapahtuma/festari Pihlajamäki/Pihlajisto/Viikki-alueella

Tämä aloite sai 11,8 prosentin kannatuksen alueemme RuutiBudjetti-prosessissa viime vuonna.

Musiikkitapahtuma/festari toisi alueelle lisää ihmisiä ja näin alue tulisi tunnetummaksi myös muille helsinkiläisille paremmin. Alueellamme voi joskus olla aika huono maine ja tämänlainen tapahtuma voisi muuttaa sitä ja jengi ei miettisi vain negatiivisia asioita alueestamme. Alueessamme on myös paljon hyviä puolia ja siksi olisi hienoa näyttää niitä musiikkitapahtuman avulla.

Musiikkitapahtuma/festari saisi nuoret liikkeelle ja heillä olisi jotain kivaa tekemistä, eikä vain ulkonaolemista ja muuta sellaista. Jos nuoret saataisiin myös osallistumaan tapahtuman tuottamiseen, moni nuori saisi siitä varmasti paljon positiivisia kokemuksia. Tapahtuman tuottaminen ja vaan siihen osallistuminenkin toisi monelle nuorelle varmasti myös hyviä muistoja teini-iästään. Nuoret pääsisivät myös tutustumaan muihin uusiin nuoriin, joita he eivät välttämättä muuten kohtaisi. Jos tapahtumaan saataisi vielä hyviä artisteja, pääsisi nuoret tapaamaan idoleitaan, mikä olisi tosi hienoa!

Aloitteesi musiikkitapahtumasta Pihlajamäki-Pihlajisto-Viikki alueella

Hyvä Zeid

Pyysin nuorisopalveluista selvitystä aloitteesi johdosta. Saamani tiedon mukaan aloitetta on käsitelty AloiteAsema-tilaisuudessa toukokuun alussa. Siellä tapahtumaa oli ideoimassa kuusi nuorta, jotka jatkavat ta­pahtuman ideointia ja kehittämistä edelleen. Alustavan suunnitelman mukaan tapahtuma järjestettäisiin elokuussa 2019, tapahtumalle sopi­vaa paikkaa kartoitetaan parhaillaan.

Nuorisopalveluista kerrotaan myös, että heidän tapahtumayksikkönsä ja Viikin nuorisotyöyksikkö ovat sitoutuneet tukemaan aloitteen etene­mistä ja auttamaan nuorten ryhmää tapahtuman suunnittelussa ja tuot­tamisessa. Saamani selvityksen perusteella aloite on siis etenemässä. Kokoa asia kuulostaa minusta oikein hienolta ja hauskalta.

Kiitän sinua aloitteen tekemisestä ja toivotan oikein hyvää kesää.

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar
apulaispormestari