Käsitelty

Musiikki/ Kulttuuri tapahtuma

Aloite tuli mieleemme Munkkiniemen nuorisotyöyksikön Ruutibudjetin myötä, jossa suurta kannatusta sai aloite musiikki/ kulttuuritapahtuma nuorille kesällä 2017.

Tapahtuman järjestäminen on kuitenkin yhdelle yksikölle liikaa, sillä nuoret haluaisivat, että se koskisi koko Helsinkiä ja kaikkia pk-seudun nuoria.

Olen ollut mukana GRF (Girls rock Finland)- tyttöjen rokkileiriyhdistyksen toiminnassa ja heidän kauttaan tutuksi on tullut Suvilahden Oranssi-club, joka olisi mielestämme loistava paikka järjestää kyseistä tapahtumaa. Tila on tehty tapahtuman järjestämistä varten ja Suvilahteen on helppo kaikkien tulla.

Tapahtuma sijoittuisi kesäkuun puoliväliin ja mieluiten viikolla, koska kaikilla on toimintaa viikonloppuisin, mutta viikolla ei niin paljon. Hyvä ajankohta olisi esim. 13.-15.06.2017 klo. 15-21 (plus rakennus ja purku). Ikähaarukka voisi olla 13-29- vuotiaat nuoret.

Tapahtumassa voisi olla helsinkiläisiä nuoria bändejä soittamassa ja luomassa tunnelmaa sekä pihalla avoin graffitiseinä (luvallinen). Lisäksi nuoret voisivat pitää pientä kahvila-tyyppistä toimintaa. Oheessa voisi olla muutakin nuorille suunnattua toimintaa, mitä nyt yhdessä keksittäisiinkään!

Toivomme mukaan yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistaisivat tapahtuman. Voi myös ehdottaa muuta paikkaa ja ajankohtaa tapahtumalle.

Kulttuurikeskuksen lausunto palautejärjestelmään tulleeseen viestiin
aloitteesta musiikki- ja kulttuuritapahtuman järjestämiseksi Suvilahteen

HEL 2017-002096 T 12 02 00

Aloitteessa esitetään järjestettäväksi nuorille suunnattu musiikki- ja
kulttuuritapahtuma Suvilahteen kesäkuussa 2017. Paikaksi esitetään
Suvilahden Oranssi-klubia, jonka lisäksi toimintaa olisi pihalla mm. graffitiseinällä.

Aloitteessa esitetään, että tapahtuman järjestäminen on raskasta
yhdelle nuorisotyön yksikölle tai aktiivisten nuorten joukolle.
Oranssi ry:n klubi on matala kynnyksen toimintaympäristö, jossa tilat,
tekninen varustelu ja toimintasäännöt on suunniteltu siten, että omien
tapahtumien järjestäminen olisi mahdollisimman helppoa. Oranssin
henkilökunnalla on vuosien kokemus tapahtumaideoiden tukemisesta
ja aktiivisten nuorten opastamisesta.

Oranssin henkilökunta ei kuitenkaan tuota tapahtumia toisten puolesta,
koska se ei olisi työmäärän vuoksi mahdollista, mutta ennen kaikkea
siksi, että se olisi Oranssi ry:n omaehtoista toimintaa tukevan perusfilosofian
vastaista. Myöskään kulttuurikeskuksella ei ole henkilökuntaa
tällaiseen toimintaan.

Sen lisäksi, että Oranssin henkilökunta on osaavaa ja avuliasta, on
Helsingin kaupungilla keinoja tukea tapahtumaa rahallisesti. Kulttuurikeskuksen
valmistelemat kaupunkikulttuurin ja kulttuurin kohdeavustusten
hakeminen on tällaiseen toimintaan mahdollista. Tämän lisäksi nuorisotoimen
avustuksista löytyy momentteja tällaisen toiminnan tukemiseen.
Helsinki on aktiivinen kulttuurikaupunki pitkälti siksi, että helsinkiläiset
ovat aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja tuottajia. Aloitteessa esitetty tapahtumaidea on mahdollista tuottaa nuorten omana voimanponnistuksena.
Tapahtuman tuottaminen antaisi nuorille mahdollisuuden oppia ja onnistua,
kokeilla ja saada ohjausta.

Aloitteessa mainituista päivistä on Oranssi-klubilla toinen varaus vain
15.6. Tilassa on 12.-14.6. pienimuotoista näyttely- ja kahvilatoimintaa,
jonka osaksi esitetty musiikkitapahtuma voisi hyvin sopia. Tällöin tekijät
eivät saisi tukea ainoastaan Oranssin henkilökunnalta, mutta myös
näyttelytapahtumaa tekeviltä toisilta nuorilta.

Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000
stuba.nikula(a)hel.fi
________________________________________________________________

Nuorisoasiainkeskuksen lausunto palautejärjestelmään tulleeseen
viestiin aloitteesta musiikki- ja kulttuuritapahtuman järjestämiseksi
Suvilahteen

HEL 2017-002096 T 12 02 00

Aloitteessa esitetään, että Suvilahdessa järjestettäisiin nuorille suunnattu
musiikki- ja kulttuuritapahtuma Suvilahdessa kesäkuussa 2017.
Aloitteen mukaan tapahtuman järjestäminen on raskasta yhdelle nuorisotyön
yksikölle tai nuorten ryhmälle.

Nuorten toimintaryhmien ja nuorten tapahtumien tukeminen on tärkeä
osa nuorisoasiainkeskuksen työtä. Kun tapahtuman suunnitteluun ja toteutuksiin
löytyy tapahtumasta vastaava nuorten ryhmä, nuorisoasiainkeskus
voi tukea tapahtuman tuottamista ja toteuttamista.

Nuorisoasiainkeskus toivoo, että tapahtuman suunnittelijat ovat yhteydessä
nuorisoasiainkeskuksen tapahtumayksikköön (toiminnanjohtaja
Pekka Mönttinen 0505591799, tuottaja Tiina Toivonen 0415121706),
jonka työntekijät voivat toimia tapahtuman tuottamisesta vastaavan ryhmän
tukena. Tapahtumatuotannon työntekijöiden ja tapahtuman suunnittelijaryhmän
kannattaa tavata pian. Tällöin voidaan sopia, minkälaista
tukea tapahtuman toteuttamisesta vastaavat tarvitsevat, jotta hyvältä
idealta vaikuttava tapahtuma voitaisiin toteuttaa.

Lisätiedot
Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi
Mikko Vatka
osastopäällikkö
____________
Aloitteesi musiikki- ja kulttuuritapahtuman järjestämisestä nuorille Helsingissä kesällä 2017
HEL 2017-002096 T 12 02 00

Hyvä Ronja

Olet esittänyt nuorille suunnatun musiikki- ja kulttuuritapahtuman järjestämistä
Suvilahteen kesäkuussa 2017. Pyysin aloitteesi johdosta kommentteja
kulttuurikeskukselta ja nuorisoasiainkeskukselta. Ohessa niiltä
tulleet vastaukset.

Sekä kulttuurikeskus että nuorisoasiainkeskus pitävät aloitettasi hyvänä.
Vastauksissa kannustetaan järjestämään tarkoittamasi tapahtuma
nuorten omin voimin. Järjestelyihin on mahdollista saada tukea ja
apua. Nuorisoasiainkeskuksen vastauksessa on mainittu henkilöitä, joihin
voit olla yhteydessä. Samoin Oranssin henkilökunta on tottunut auttamaan
nuoria.

Toivotan sinulle ja ystävillesi innostusta ja menestyksellistä tapahtumaa!

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Ritva Viljanen
apulaiskaupunginjohtaja