Käsitelty

Moposuora nuorille

Aloite saapunut 16.1.2023

Toivoisimme moposuoraa nuorille, jotka haluaisivat kehittää ajotaitoja. Moposuora olisi turvallinen paikka harjoitella ja harrastaa mopoilua. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on tuhansia paljon mopoilijoita, mutta ei yhtään moposuoraa. Kontiolahdessakin on moposuora jo 4 vuotta ja toiminut ilman isompia ongelmia ja nuoret ovat saaneet oman turvallisen harrastuspaikan. Nyt olisi aika saada helsinkiläisille nuorille oma moposuora. Ilman moposuoraa harjoittelu tapahtuu julkisella tiellä tai tattiksen moottorihallin pihalla.

 

Vastaus pvm: 31.8.2023

 

Apulaispormestarin vastaus nuorten aloitteeseen

 

Kiitos aloitteestanne. Itse olen kasvanut Pasilassa nuorena ja siellä mopoja ei juurikaan ollut. Siksi mopoilukulttuuri on minulle hiukan tuntemattomampi, mutta tiedän sen olevan laaja ja suosittu harrastus esimerkiksi Pohjois-Helsingissä. Olen kysynyt aloitteeseenne näkemystä kaupungin asiantuntijoilta.

Minulle on kerrottu, että moposuoralla tarkoitetaan yleensä aluetta, jossa nuoret mopoilijat harjoittelevat ja esittelevät osaamistaan. Vaikka tässä yhteydessä puhutaan mopoista, usein tarkoitetaan myös kevytmoottoripyöriä ja joskus myös nuoria moottoripyöräilijöitä.

Nuoret mieltävät moposuoran tyhjäksi asfaltoiduksi alueeksi, jossa saa luvan kanssa temppuilla ja harjoittaa ajotaitoja mopoilla. Yleensä tällaista temppuilua tapahtuu ilta-aikaan hiljaisilla kadunpätkillä tai suurilla pysäköintialueilla tyhjillä teollisuusalueilla. Temppuilu pitää sisällään mm. keulimista, kuminpolttoa ja sudittelua. Moposuoralla voi tapahtua myös niin mopoilun vasta aloittaneiden kuin kokeneidenkin kuljettajien ajoharjoittelua.

Viranomaisten ja lainsäädännön näkökulmasta mopot, kevytmoottoripyörät ja moottoripyörät ovat rekisteröityjä ajoneuvoja, joiden käytöstä on säädetty ajoneuvolaissa, ajoneuvolla ajamisesta tiellä tieliikennelaissa sekä ajoneuvojen ajamisesta aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta liikennevakuutuslaissa.

Ajoradat, pysäköintialueet ja muut vastaavat ovat yleisiä alueita, ja niillä liikuttaessa on tieliikennelaki voimassa. Tieliikennelaki ei salli ajoneuvoilla temppuilua tai muuta poikkeavaa käyttöä. Tästä ei voida poiketa maanomistajan (esim. Helsingin kaupunki) luvalla. Temppuilu tai muutoin poikkeava ajaminen on mahdollista vain liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin tai kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvon pysyvän omistajan tai haltijan on otettava ajoneuvolle liikennevakuutus, kun ajoneuvoa käytetään liikenteessä. Liikennevakuutuslaissa tarkoitetuiksi liikennealueiksi katsotaan muun muassa liikenteelle tarkoitetut tiet ja alueet, talojen piha-alueet sekä muut alueet, joissa moottoriajoneuvolla voidaan yleensä liikkua, mm. maastoalueet.

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikenteessä silloin, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin tai kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun. Alue katsotaan liikenteestä eristetyksi, kun alue on suljettu aitauksella tai muutoin konkreettisesti rakenteellisin ratkaisuin tai kun muun liikenteen ja ulkopuolisten pääsyn alueelle estää jatkuva aukoton vartiointi. Lainkohdan soveltaminen edellyttää kuitenkin sekä eristämis- että käyttötarkoituksen täyttymistä samanaikaisesti.

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Se toteaa moposuorista seuraavaa:

”Moposuoriin liittyy huomattavia haasteita niin liikenneturvallisuuden kuin vastuu- ja laillisuuskysymysten näkökulmista. Liikenneturva kannattaa mopoilijoille kohdennettua, ohjattua nuorisotoimin-taa moposuorien sijaan. Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia harrastaa, mutta harrastusmahdollisuuksia ei voi eikä saa edistää liikenneturvallisuuden kustannuksella.”

Pelkkä ajotaitojen harjoitteleminen ei takaa liikenneturvallisuutta. Kuljettajan asenne ja motiivi ovat ratkaisevia tekijöitä. Kun mopoilija on motivoitunut ajamaan turvallisesti, hän pärjää vähäisemmilläkin teknisillä taidoilla. Riskit ovat aina siellä, missä riskeihin taipuvainen kuljettajakin on.

Riskejä ottavat kuljettajat saattavat innostua liikaakin rataolosuhteista. Perusteluna moposuorille saatetaan sanoa, että riskikuljettajat voivat purkaa paineita moposuorilla, mutta kuljettajan riskikäyttäytyminen ei jää radalle. Voi hyvin olla, että moposuoralla hankittu kuvitteellinen varmuus omista taidoista leviää jokapäiväiseen liikenteeseen.

Nuorisotyö tukee nuorten mahdollisuuksia kokoontua ja viettää aikaa kavereiden kanssa turvallisessa ympäristössä. Tätä tukee mm. nuorisotilat ja erilaiset tapahtumat, joita järjestetään yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotyön tulee myös edistää nuorten harrastusmahdollisuuksia, joihin mopoilukin kuuluu.

Harrastaminen ei kuitenkaan voi vaarantaa osallistujien turvallisuutta tai rikkoa lakia. Ohjattu toiminta mahdollistaa riskienhallinnan sekä liikenneasenteisiin vaikuttamisen. Moposuora pelkkänä fyysisenä tilana ilman ohjattua toimintaa ei tue nuorisotyötä tai sen tavoitteita. Moposuora nuorten omaehtoisena toimintana, jota ei kukaan ohjaa, johtaa erittäin todennäköisesti temppuiluun suoralla.

Helsingin nuorisopalveluissa tuetaan nuorten mopoharrastusta sillä, että tarjoamme mopohallit Pukinmäessä ja Vuosaaressa sekä moottorihallit Tattarisuolla ja Pitäjänmäellä. Jos ette ole vielä niihin käyneet tutustumassa, suosittelen käymään katsomassa toimintaa vaikka mopolla.

Kiitos vielä aloitteestanne ja hyvää syksyä!

 

Paavo Arhinmäki,

kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari