Käsitelty

MOPOJEN NOPEUS

Mopot saisivat luvallisesti kulkea 60km/h

Nuorten aloite mopojen nopeusrajoituksen korottamisesta

Kiitos aloitteestasi! Helsingin kaupunki ei päätä mopojen sallitusta nopeudesta vaan rajoitus tulee lainsäädännöstä. Kaupunki ei siitä huolimatta kannata mopoille sallitun nopeuden nostamista nykyistä korkeammaksi, sillä se ei olisi liikenneturvallisuuden kannalta hyvä asia. Mopon hallitseminen ja ympäristön havainnointi on vaikeampaa korkeammalla nopeudella. Lisäksi jarrutusmatkat ovat pidempiä.

Mopojen nopeusrajoitus vaikuttaa sekä mopoilijoiden että muiden liikkujien turvallisuuteen. Jos mopoilija kaatuu tai törmää toiseen ajoneuvoon suuremmalla nopeudella kuin nykyisin sallittu 45 kilometriä tunnissa, ovat mopoilijalle aiheutuvat vammat ja vahingot vakavampia. Jos mopoilija törmää esimerkiksi jalankulkijaan tai pyöräilijään, ovat vastapuolille aiheutuvat vammat ja vahingot vakavampia korkeammalla nopeudella. Mopot kun saavat joissakin paikoissa liikkua pyöräteillä, suurempi nopeus aiheuttaisi enemmän vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Useimmilla kaduilla 45 km/h:n vauhti riittää hyvin liikennevirran mukana ajamiseen, joten suuremmalle nopeudelle ei ole tarvetta. Kaupunginhallitus päätti (9.4.2018, 205 §) lisäksi laskea lähes kaikkien esikaupunkien pääkatujen nopeusrajoituksia 60 km/h:stä 50 km/h:in, jolloin mopoilijoiden on entistä helpompaa ja turvallisempaa liikkua myös ajoradalla.

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37054, jussi.yliseppala(a)hel.fi

Anni Sinnemäki, apulaispormestari