Käsitelty

Monitoimikaukalo Sakarinmäen peruskoululle

Hei.
Olemme pitkään jo miettineet, että haluaisimme monitoimikaukalon koulumme pihalle. Se mahdollistaisi useampien lajien pelaamisen välitunneilla, liikuntatunneilla sekä vapaa-ajalla. Tällä hetkellä koulumme ulkoliikunta on hieman rajoittunutta, koska meillä on vain kaksi hiekkakenttää, eikä esimerkiksi koripallokoreja ollenkaan. Monitoimikaukalon myötä liikuntatunneilla voisi pelata jalkapallon ja pesäpallon lisäksi myös esimerkiksi koripalloa ja jääkiekkoa.

Monitoimikaukalo ilahduttaisi myös monien oppilaiden välitunteja; enää ei tarvitsisi tyytyä vain jalkapallon pelaamiseen hiekkakentällä, vaan välituntiliikunnan taso nousisi huomattavasti. Lisäksi monitoimikaukalo ja uudet pelimahdollisuudet saattaisivat innostaa yläkoululaisia lähtemään ulos pelaamaan erilaisia pallopelejä sisällä istumisen sijasta.

Hiekkakentässä on se huono puoli, että kuivalla säällä hiekka pöllyää aika paljon. Hiekan hengittäminen ei ehkä ole terveellisimmästä päästä. Siksi tekonurmi olisi hyvä vaihtoehto.

Östersundomin alueella on muutenkin aika vähän mitään tekemistä. Jos saisimme koulumme pihalle monitoimikaukalon, alueen asukkaat voisivat tulla sinne koulun jälkeen viihtymään ja liikkumaan.

Toivomme siis, että otatte asian tarkempaan käsittelyyn. Ystävällisin terveisin, Elli Sääskilahti, Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen uusi puheenjohtaja.

Hyvä aloitteentekijä,

Esitit aloitteessasi monitoimikaukaloa Sakarinmäen peruskoulun pihalle. Monitoimikaukalo mahdollistaisi nykyistä useampien lajien pelaamisen välitunneilla, liikuntatunneilla ja vapaa-ajalla. Kerrot aloitteessasi, että Östersundomin alueella on muuten aika vähän tekemistä, ja että monitoimikaukalo lisäisi asukkaiden viihtymistä.

Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Ratkaisu tuntuisi löytyvän kaupungin liikuntapalveluiden ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyöstä. Liikuntapalveluista kerrottiin, että Sakarinmäen koulun läheisyydessäon kolme hiekkakenttää, joita kaupungin liikuntapalvelut hallinnoivat. Kaukalo voitaisiin näin ollen sijoittaa alueelle ongelmitta.

Kaupunkiympäristön toimiala on tekemässä suunnitelmaa koulujen pihoille sijoitettavista liikuntapaikoista. Suunnittelua helpottaa se, että kaupungin vuoden 2019 talousarviossa on osoitettu kahden miljoonan euron määräraha, jolla on tarkoitus rakentaa liikuntapaikkoja vähintään kymmenen koulun pihalle. Liikunnan palvelukokonaisuus tulee esittämään, että monitoimikaukalo Sakarinmäen koululle voisi olla yksi näistä liikuntapaikoista. Liikuntapalveluista kerrottiin vielä, että he kiinnittävät erityistä huomiota lasten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseen. Tästä näkökulmasta käsin monitoimikaukalo Sakarinmäkeen on erittäin perusteltu. Yksikön päällikkö Turo Saarinen on lupautunut kertomaan sinulle asian etenemisestä. Voit lähettää hänelle sähköpostia osoitteella turo.saarinen@hel.fi.

Kiitos aloitteestasi ja mukavaa kevätkautta sinulle!

Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar
apulaispormestari