Käsitelty

Metsäpuronkujan bussipysäkin viereinen suojatie on siirrettävä

Monet Maunulan yhteiskoulun oppilaat ja opiskelijat käyttävät Metsäpuronkujan bussipysäkkiä päivittäisessä koulumatkassaan. Matka bussipysäkiltä koululle on hetkellä jokseenkin turvaton. Nykytilanteessa bussipysäkin luona oleva suojatie on pysäkin edessä, mikä johtaa siihen, että oppilaat eivät käytä suojatietä linja-autosta poistuessaan, vaan ylittävät tien suoraan linja-auton takaa.

Suositulla ylityspaikalla ei ole suojatietä, eivätkä autoilijat siten välttämättä pysähdy. Siirtämällä suojatietä noin 50 metrillä Pirjontien suuntaan parannettaisiin oppilaiden koulumatkan turvallisuutta huomattavasti.

Suojatiestä on hyötyä vain, jos ne on tehty jalankulkijoille helpoksi käyttää.

Miro Maaranen
toimialaryhmän puheenjohtaja
Helsingin nuorisoneuvosto

1.6.2020

Nuorten aloite Metsäpuronkujan bussipysäkin viereisestä suojatiestä

Hyvä Miro, kiitos aloitteestasi! Hienoa, että olet kiinnittänyt huomiota suojateihin ja liikenneturvallisuuteen.

Nykyinen suojatie on Metsäpurontiellä olevien bussipysäkkien välissä, jolloin se palvelee parhaiten molempiin suuntiin kulkevien ja kaikista suunnista pysäkille saapuvien tai pysäkiltä lähtevien matkustajien liikkumista. Bussipysäkeillä on muitakin käyttäjiä kuin koululaiset, ja suojateiden mahdollisia paikkoja rajoittavat myös esimerkiksi rakennusten tonttiliittymät, joiden kohdalle suojatietä ei voi merkitä.

Metsäpurontie on paikallinen kokoojakatu, jolla on suhteellisen vähän liikennettä. Metsäpurontiellä lähin suojatie on aivan pysäkin vieressä Männikkötien suunnassa tai vaihtoehtoisesti 90 metrin päässä Pirkkolantien suunnassa.

Suojatie ei takaa turvallisuutta jalankulkijalle, sillä autoilijat eivät aina noudata lain mukaista väistämissääntöä ja pysähdy suojatien kohdalle, mikä voi pahimmillaan aiheuttaa onnettomuusriskin jalankulkijan lähtiessä ylittämään katua. Metsäpurontiellä Pirkkolantien ja Männikkötien välillä ei ole tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana yhtään poliisin tietoon tullutta jalankulkijaonnettomuutta. Suurta turvallisuusongelmaa ei tilastojenkaan puolesta ole havaittavissa.

Helsingin liikenteessä ei vuonna 2019 kuollut yhtään jalankulkijaa. Edellinen vuosi kun jalankulkijoiden kuolemia ei ollut ollenkaan, oli 1900-luvun alkupuoliskolla. Jos haluat tutkia asiaa lisää, kaupungin sivuilta löytyy liikennetutkimus ja -tilastot -sivu, jossa on paljon mielenkiintoista tietoa: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-jaliikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Eetu Saloranta, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20498, eetu.saloranta(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707