Käsitelty

Metrojen aikataulut kuntoon

Metrojen pitäisi kulkea sujuvammin ja seurata niiden aikatauluja. Metrojen kuuluu kulkea myös useammin. Tämä on tärkeää koululaisille jotta he pääsisivät ajoissa kouluun. Koulusta myöhästyminen vaikuttaa oppilaan arvosanoihin.

Nuorten aloite metrojen aikataulujen kuntoon saamisesta

Kiitos aloitteestasi! Metroliikenne on tosiaan kärsinyt alkuvuodesta 2018 tavanomaista enemmän erilaisista häiriöistä. Metroliikenteen luotettavuutta kehitetään jatkuvasti ja liikenneliikelaitos (HKL) tekee paljon työtä sen eteen, että teknisten häiriöiden taustalla olevat syyt saadaanselvitettyä. Samoin ennakoitua suuremmasta kuljettajatarpeesta johtuvaa henkilökuntapulaa korjataan kouluttamalla uusia kuljettajia.

Metroliikenteen vuorovälit ovat viime vuodesta lähtien olleet 2,5 minuuttia. Päätökset metroliikenteen vuoroväleistä tekee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Vuorovälien lyhentäminen riippuu metron automatisoinnista, joka toteutuessaan lyhentää vuorovälejä entisestään. 2,5 minuutin vuoroväli on kuitenkin jo hyvin tiheä, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että pienet häiriöt esimerkiksi junan ovien toiminnassa vaikuttavat metroliikenteeseen aiempaa enemmän.

On kurjaa, että metroliikenteessä on ollut häiriöitä, joiden vuoksi koululaiset ovat saattaneet myöhästyä koulusta. Helsingin kaupunki ja HKL tekevät kaikkensa, jotta metrot saataisiin taas kulkemaan luotettavasti ja koululaiset ajoissa kouluun.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711
sari.valasjarvi(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari