Käsitelty

Metroihin usb laturi paikat

Helsingin metroihin täytyy tulla usb laturi paikat. Ärsyttää kun akku on vähissä ja ei löydy laturi paikkaa. Toivoisin että te tekisitte asialle jotain

Hyvä aloitteen tekijä, kiitos aloitteestasi!

Usb-pistorasioista tehtiin nuorten aloite myös viime keväänä. Metroja hallinnoi liikenneliikelaitos, joka tunnetaan paremmin lyhenteestä HKL. HKL:n käytössä on kolme metrojunasarjaa. Vanhimmat M100- ja M200-metrojunat ovat palvelleet helsinkiläisiä jo useita vuosikymmeniä ja kaluston peruskorjaus on alkanut. Peruskorjauksen yhteydessä M100- ja M200- metrojuniin tullaan lisäämään pistorasiat matkustajien käyttöön. Peruskorjattuja junia palautuu matkustajaliikenteeseen tasaisella tahdilla vuoteen 2023 saakka. Uusimpaan, länsimetroa varten hankittuun M300-metrojunasarjaan aletaan asentaa latauspistokkeita maaliskuussa 2020 ja valmista pitäisi olla kesällä 2020.

HKL parantaa kalustonsa laatua systemaattisesti, jotta palvelu olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja hyvää. HKL onkin tunnistanut matkustajien tarpeen saada pistorasioita metroon mobiililaitteiden lataamista varten. Erityisesti nyt, kun metrolinja ja matkojen pituus on kasvanut, on tarve aiempaa suurempi.

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari