Käsitelty

mcdonalds tapulikaupunkiin

Tapulissa on 3 baaria. Toivoisin että 1 niistä baareista tulisi mcdonalds tai joku muu hampurilais paikka. Tapulissa on vain pizzapaikkoja ja liikaa humalaisia. Hyötyä tästä olisi tapulin kaikille nuorille (tapulikaupugissa on paljon 7-17 vuotiaita lapsia ja nuoria)

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastasi aloitteeseen seuraavasti:

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, jossa esitetään pikaruokaravintolaa Tapulikaupunkiin
HEL 2016-001866 T 14 00 01

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastolta lausuntoa nuorten aloitteesta, jossa esitetään pikaruokaravintolaa Tapulikaupunkiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Puistolan juna-aseman itäpuolella sijaitsevalla Tapulikaupungin keskusta-alueella on voimassa asemakaavat numero 8932 vuodelta 1985 ja 9323 vuodelta 1988. Asemakaavoissa on keskusta-alueelle varattu tuhansia neliöitä liiketilaa. Tapulikaupungin alue on rakentunut pääosin 1970-luvulla laaditun kokonaissuunnitelman mukaisesti siten, että kaupalliset palvelut on pyritty keskittämään juna-aseman itäpuolella olevien aukioiden ja Maatullinkujan reunoille.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, ettei alueella ole välitöntä tarvetta alueen liiketilojen määrän lisäämiseen nykyisellä väestöpohjalla. Myös alueen nykyisiä toimijoita on haastateltu Helsingin kaupungin Lähiöprojektin toimesta vuonna 2012 laadittua asemanseudun analyysiä varten.

Kaavoituksella ei yleensä määrätä liiketilojen toimialaa tai niiden tarjoamaa tuotevalikoimaa. Kaupalliset yritykset ja palvelut sijoittuvat tarjolla oleviin liiketiloihin markkinaehtoisesti vallitsevan kysynnän ja tarjonnan perusteella. Ravintolan keittiötilojen sijoittamisessa tulee huomioida myös mahdollinen tarve ilmanvaihdon rasvahormille. Lähin hampurilaisia tarjoava ketjuravintola sijaitsee nykyisin alle kilometrin etäisyydellä Tapulikaupungin keskustasta Kehä III:n ja Tikkuritien liittymässä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 28.9.2006 Tapulikaupungin täydennysrakentamisen yleissuunnitelman ja suunnitteluperiaatteet. Yleissuunnitelman perusteella Tapulikaupunkiin on tehty viisi erillistä asemakaavan muutosta, jotka mahdollistavat yhteensä noin 600 uutta asukasta. Uudet asukkaat lisäävät osaltaan asiakaspohjaa ja edesauttavat siten alueen kaupallisten lähipalveluiden palvelujen kysyntää ja kehittymistä.

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmassa on varauduttu vuodesta 2019 alkaen Tapulikaupungin asemanseudun asemakaavan muutoshankkeeseen, jonka yhteydessä on mahdollista tutkia myös uusien liiketilojen sijoittumista alueelle.

Mikäli lausuntopyynnössä mainittu hampurilaisketjun ravintoloitsija haluaisi avata ravintolan Tapulikaupungissa, ei kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto näe sille estettä. Kaavoituksessa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista suosia yksittäistä liiketoiminnan alaa muihin nähden.

Lisätiedot
Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275
elias.rainio(a)hel.fi
Mikko Aho Olavi Veltheim
virastopäällikkö asemakaavapäällikkö