Käsitelty

Matematiikan maksutonta tukiopetusta 16-19 -vuotiaille, sisältäen lukion!

Haluamme, että matematiikan tukiopetusta järjestettäisiin myös 16–19 -vuotiaille nuorille, jotka opiskelevat lukiossa. Tällä hetkellä tukiopetus on kielletty lukioissa ja tässä ei ole mielestämme mitään järkeä. Matematiikka on äärimmäisen tärkeää elämässä ja nykyinen menettelytapa mahdollistaa peruskoulusta lukioon siirtyessä nivelvaiheen pudokkuuden. Uusia asioita tulee nopealla tahdilla, ja jos opiskelija ei ymmärrä edellisiä ohjeita, ei hän ymmärrä seuraaviakaan ja jää jälkeen opetuksesta. Nykyisellään systeemi ei ole reilu ja tasavertainen kaikille, vaan suosii ns. “hyviä opiskelijoita”, kun matematiikan oppimisen mahdollistaminen kaikille olisi tärkeää.

Ehdotamme, että matematiikan tukiopetusta järjestettäisiin kaikille lukiolaisille Helsingin alueella, jotka haluaisivat vahvistaa osaamistaan. Tämä voitaisiin järjestää yhteistyössä yliopiston matematiikan aineopiskelijoiden kanssa, joiden tarvitsee tehdä opetukseen liittyvää työharjoittelua eli tämä olisi niin ikään win-win situation opettajaksi opiskeleville sekä lukiolaisille, sillä usein tukiopetus, jota tarjotaan on maksullista ja tähän eivät kaikki perheet pysty.

Tämä idea nousi esille Ympäristötoiminnan RuutiBudjetti pajoissa, ja yhteinen päätös oli, että laitamme aloitteen tulemaan tätä kautta.

Aloitteesi on kirjattu diaarinumerolla HEL 2019-010329

Asia on vireillä ja valmistelussa Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi