Käsitelty

Malmin nutan huonot aukiolo-ajat

Malmin nuorisotalo oli viimevuonna auki joka viikonloppu auki klo:17.30 – 23.00 ja nytten on aukioloaikoja muutettu niin että nuta menee kiinni viikonloppuisin klo: 21.00.

Nuorisotalon viikonlopun kiinni meno ajat pitäisi muutta takaisin siihen klo: 23.00, ihan huonoja nämä nykyiset muutokset! Toivon että tämä aloite myös vaikuttaa koska ei tässä muuten mitään järkeä ole tälläisiä kirjoitella.

En ole ainoa joka tämän muutoksen haluaa!

Hei,

Kiitos palautteesta Malmin nuorisotalon aukioloaikoja koskien. Alkaneena vuonna alueen nuorisotyön suuntaviivoja on tarkisteltu ja lähtökohtana toiminnan kehittämiselle on ollut nuorilta saatu palaute ja alueen muilta toimijoilta tullut tieto. Suoraa palautetta nuorilta on saatu esimerkiksi 2016 toukokuussa pidetyn RubuFest-tapahtuman kautta ja alku syksystä nuorten haastattelujen kautta, joita tehtiin jalkautumalla eri puolille Malmia. Suunnitellessamme Malmin ja Pukinmäen nuorisotalojen toimintaa vuodelle 2017 olemme lähteneet siitä ajatuksesta, että nuorten mahdollisuutta vaikuttaa ja olla mukana myös toteuttamassa toimintaa, halutaan lisätä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että tänä vuonna kaikki alueen yläkoulut ovat mukana RubuFestissa ja että Malmin ja Pukinmäen nuorisotalojen lauantaiden toiminnasta vastaavat jatkossa nuoret itse. Lisäksi toimipaikkojen ohjaajat jalkautuvat entistä useammin tapaamaan alueen nuoria eri puolille Malmia.

On totta, että avoin toiminta mainituilla taloilla päättyy viimeistään klo 2100. Tähän on yhtenä perusteena se, että edellä mainitut painotukset tarvitsevat työaikaa ja resurssia toteutuakseen, mutta myös se, että pääsääntöisesti emme järjestä toimintaa joka hankaloittaa koulunkäyntiä, vie uniaikaa tai muuten sotkee arjen perusrytmiä. Illan viimeisinä tunteina avoimessa toiminnassa on ollut melko vähän kävijöitä ja toimintamme kohderyhmänä ovat kaikki alueen nuoret, myös ne jotka eivät käy nuorisotalolla. Luonnollisesti edelleen on mahdollista, että erilaista leiritoimintaa tai yönutia ja laneja järjestetään myöhemmin.
Martti Poteri
toiminnanjohtaja

NUORISOASIAINKESKUS
Malmin nuorisotyöyksikkö
(Ala-Malmin tori 1)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
puh: 09 - 310 71687
gsm: 050 - 5591 792
e-mail: martti.poteri@hel.fi

http://nuoriso.hel.fi/