Käsitelty

Maksuttomia tanssisali vuoroja nuorille .

Nuoret (13-17v)toivovat , että ympäri Helsinkiä(varsinkin Kontulaan) tulisi lisää tanssisaleista joista nuoret saisivat maksuttomia vuoroja käyttöönsä. Nuorilla on vähän rahaa ja harrastukset ovat liian kalliita nuorille. Nuoret voivat itse järjestää tunteja ohjaajina .

Aloitteesi maksuttomista tanssisalivuoroista nuorille

Hyvä Minna

Pyysin aloitteesi johdosta kaupungin nuorisopalveluilta selvitystä. Saa­mani selvitys on kirjeeni liitteenä. Siitä ilmenee mm., että nuorisopalve­lut mahdollistavat yli 40 tuntia maksutonta tai edullista tanssituntia vii­kossa. Tämä ei ole vielä riittävästi. Yksi vaihtoehto on, että nuoret jär­jestäisivät tanssitoimintaa itse. Itsekin viittaat siihen, että nuoret voivat toimia ohjaajina. Kuten nuorisopalvelujen selvityksestä ilmenee, nuor­ten ryhmät voivat hakea avustusta nuorten ideoimaan toimintaan, tilai­suuksiin ja hankkeisiin. Myös nuorisotalot ovat nuorten käytössä, eikä niistä peritä maksua. Tilan voi varata suoraan talolta satunnaiseen tai vakituiseen käyttöön.

Toivon, että nämä nuorisopalvelun selvityksessä esitetyt vaihtoehdot auttavat sinua eteenpäin. Kiitän sinua aloitteestasi, ja toivotan sinulle oikein mukavaa kevättä.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

Nasima Razmyar
apulaispormestari