Käsitelty

Maksutonta ehkäisyä kehitettävä

On hienoa, että Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille. Nykyisellään maksuttomaan ehkäisyyn kuuluu maksutta kondomeja ja niiden lisäksi ehkäisypillereitä ja -renkaita vuodeksi. Ensimmäisen kierukan ja ehkäisyimplantaatin käyttöönotto ovat myös maksuttomia.

Nuorella voi olla tarvetta saada ehkäisyä pidemmällekin ajalle kuin mitä ensimmäinen kierukka ja vuoden ehkäisypillerit voivat tarjota. Tämän takia ehdotankin, että maksutonta ehkäisyä annettaisiin pidemmällekin ajalle niin, että kaupunki kustantaisi ehkäisypillerit ja -renkaat neljäksi vuodeksi ja nuoren neljä ensimmäistä kierukkaa ja ehkäisyimplantaattia. Maksutonta ehkäisyä on perusteltu esimerkiksi aborttien tarpeen vähentämisellä, mutta yksi kierukka ei lopeta nuoren tarvetta ehkäisyvälineille. Kondomeja saa maksutta pitkään, mutta kaksoisehkäisy olisi pelkkää kondomia parempi ratkaisu. Pillereitä ei sen sijaan saa kuin vain yhden vuoden maksutta, minkä takia nuori voi jättää kaksoisehkäisyn väliin rahanpuutteen vuoksi.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

HEL 2019-000284 T 06 01 00

Toimialajohtaja päätti antaa seuraavan vastauksen Helsingin nuorisoneuvoston jäsenen Antti Avorannan aloitteesta maksuttoman ehkäisyn kehittämisestä:

Helsingin kaupungin palautejärjestelmään on saapunut 7.1.2019 yhteydenotto maksuttoman ehkäisyn kehittämisestä. Yhteydenotto käsitellään nuorten aloitteena.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.1.2018, (§ 17) sosiaali- ja terveyslautakunnan aloitevastauksen maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille.

Helsingin kaupunki tarjoaa alle 25.vuotiaille maksutta ns. lyhytvaikutteista menetelmää (ehkäisypillerit tai –rengas) vuodeksi. Mikäli nuori haluaa ns. pitkävaikutteisen ehkäisyn (kupari- tai hormonikierukan tai ehkäisykapselin) käyttöönsä, hän on siihen oikeutettu maksutta kunnes täyttää 25 vuotta. Nuorella on halutessaan mahdollisuus käyttää useampaa kuin yhtä pitkävaikutteista menetelmää peräkkäin, vaihtaa menetelmää esimerkiksi kierukasta kapseliin ja palata tauonkin jälkeen kapseli- tai kierukkaehkäisyyn 25 ikävuoteen saakka. Kaikenikäisille ensimmäinen kierukka ja kapseli ovat edelleen maksuttomia.

Yhden pitkävaikutteisen ehkäisymenetelmän ehkäisyteho on viidestä kymmeneen vuoteen riippuen valitusta ehkäisymenetelmästä. Kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten perusteella pitkävaikutteinen ehkäisy on menetelmä, jonka käyttö jatkuu suurella todennäköisyydellä ja joka ehkäisee tehokkaimmin suunnittelemattomia raskauksia. Tästä syystä Helsingin kaupunki on panostanut maksuttomaan pitkävaikutteiseen ehkäisymuotoon jo vuosia.

Maksuttomia kondomeja tarjotaan kaikenikäisille terveysasemilla, keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, kutsunnoissa sekä jonkin verran nuorisotaloilla ja erilaisissa terveydenedistämiskampanjoissa.

Vuonna 2017 helsinkiläisille alle 25-vuotiaille tehtiin 12,1 raskaudenkeskeytystä tuhatta vastaavanikäistä naista kohti. Tätä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportoimaan tietoa ei ole vielä saatavilla vuodelta 2018. Yhden raskaudenkeskeytyksen hinta on noin 950 euroa. Kustannuksissa on mukana sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon osuus. Vuonna 2018 Helsingissä tehtiin alle 20-vuotiaille 67 raskaudenkeskeytystä, joiden kustannukset olivat noin 60 000 euroa. Jos keskeytysten määrä ja palvelujen hinnoittelu pysyy samana, neljän vuoden kustannukset ovat 240 000 euroa. Ehkäisypillereiden ja -renkaiden kustannusarvio neljäksi vuodeksi 15-19-vuotiaille helsinkiläisille on noin 800 000 euroa.

Aloitteessa esitettyä ehdotusta on perusteltua edistää ensisijaisesti siten, että alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan aktiivisesti pitkävaikutteisena ehkäisyvaihtoehtona kierukkaa tai ehkäisykapselia. Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät eivät vaadi käyttäjältään jatkuvaa muistamista ja ovat siten lyhytvaikutteisia (ehkäisypilleri tai -rengas) helpompia ja tehokkaampia ehkäisymuotoja. Kondomin käyttöön on aina syytä ohjata ja niiden tarjontaa tehostettava.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asianmukainen ehkäisyn käyttö vähentää ei-toivottujen raskauksien ja seksitautien määrää. Seksitaudeilta suojautumiseen kondomi on tehokkain voimassa oleva vaihtoehto. Seksuaali- ja lisääntymisterveys on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia ja terveyttä. Ehkäisypalveluihin sisältyy seksuaaliterveyden edistäminen; seksuaalineuvonta, seksitautien ehkäisy ja niiden helppo testaaminen, seksuaalioikeuksien painottaminen sekä seksuaalisesta häirinnästä keskustelu ja tukipalveluihin ohjaaminen.

Lisätiedot
Satu Suhonen, lääkäri, puhelin 310 45566 satu.suhonen(a)hel.fi

Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683 mervi.korpela(a)hel.fi

Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveydestoimialan
toimialajohtaja