Käsitelty

Maksuton aamupala toiselle asteelle

Aloite saapunut 13.4.2022

 

Toisella asteella kouluruokailu on usein miten klo: 12.00 jälkeen. Oppilaat jotka tulevat aamu kahdeksalta kouluun, niin heille se menee vaikeaksi. Monet oppilaat asuvat kaukana koulusta ja kiireessä unohtavat syödä aamupalaa. Koululla pitäisi olla tarjoilla edes aamu kahdeksalta jotain pientä aamupalaa.

Opiskelu voisi sujua paremmin, jos on syönyt aamupalaa:)

 

VASTAUS

 

Vastaus pvm: 19.07.2022

Vastaus nuorten aloitteeseen maksuttoman aamupalan tarjoamisesta toisen asteen oppilaitoksissa

 Hei,

kiitos aloitteestasi koskien maksuttoman aamupalan tarjoamista toisen asteen oppilaitoksissa.

Aloitteesi on toimitettu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, mistä on saatu tietoa ehdottamasi aamupalatarjoilun järjestämiseen liittyen.

Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruokailusuositukset (Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta –ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin VRN 2019 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Opiskelijoille tarjotaan päivittäin lukiolain sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan maksuton lounasateria niinä päivinä, kun opiskelu edellyttää läsnäoloa oppilaitoksen osoittamassa koulutuspaikassa. Maksuton aamupala ei kuulu lakisääteisiin aterioihin. Toimipisteiden kahviloista voi aamuisin ostaa terveellisiä kahvilatuotteita ja lisäksi myös aamupuuroa, jos sille on kysyntää.

Ravitseva aamupala vaikuttaa vireystilaan positiivisesti ja edistää oppimista. Opiskelijoiden hyvinvointia tukee säännöllinen ateriarytmi, mutta osa opiskelijoista ei syö aamupalaa kotona. Kouluterveyskyselyn mukaan Helsingissä aamupalaa ei syö joka arkiaamu noin 40,4 % lukion 1. ja 2. luokkalaisista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epäterveellisillä vaihtoehdoilla voivat johtaa terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin.

Aamupalan merkitys opiskelijoiden jaksamiseen on tunnistettu, mutta tarvittavaa rahaa aamupalatarjoilun järjestämiseen ei ole. Oppilaitosten budjettiin on varattu rahaa lakisääteisten lounaiden tarjoamiseen, mutta siinä ei ole varaa ylimääräisen aamupalatarjonnan kustannuksiin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on noin 22 000 opiskelijaa. Arvioiden, että 40 % opiskelijoista tulisi joka aamu syömään oppilaitoksen tarjoaman aamupalan, aamupuuron ja maidon tarjoaminen vaatisi vuodessa 2 157 000 € lisärahaa. Aamupala tarjottaisiin oppilaitoksen kouluravintolassa ja sen järjestäisi oppilaitoksen ruokapalveluntuottaja. Hinta pitää sisällään raaka-ainekustannuksien lisäksi myös kaikki muut ruoanvalmistukseen ja tarjoiluun liittyvät kustannukset, kuten ruokapalveluntuottajan henkilöstökulut.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

 

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046 anja.vallittu(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174 suvi.ramo(a)hel.fi

 

Nasima Razmyar

apulaispormestari