Käsitelty

Lukiolaisille lukiolaisten suunnittelemia kursseja

Helsingin lukioissa on otettava käyttöön soveltavia lukiokursseja, joita itse lukiolaiset pääsisivät suunnittelemaan. Lukiolaiset voisivat suunnitella, mitä aihetta kurssi käsittelee, miten aihetta käsitellään ja mitä kaikkea muuta kurssilla tehdään.

Ajatuksena on, että lukiolaiset itse tietävät, millaisia kursseja he itse haluavat suorittaa osana tutkintoaan. Kurssi olisi siten motivoivaa käydä, kun nuoret itse ovat valinneet nuoria kiinnostavan aiheen. Soveltavilla kursseilla ei muutenkaan monesti ole juurikaan merkitystä ylioppilaskirjoitusten kannalta, joten niiden kannalta kurssin sisällöllä ei ole väliä.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

LUKIOLAISILLE LUKIOLAISTEN SUUNNITTELEMIA KURSSEJA

Hei,
Kiitän aloitteestasi, joka koskee lukiolaisten osallistumista omien kurssiensa suunnitteluun!

Olen selvittänyt aloitteessasi esille nostamaa asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Lähtökohtana on, että opiskelijoiden osallistuminen koulun toiminnan ja opiskelun suunnitteluun on toivottavaa ja opiskelijoita kannustetaan aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Osallisuus ja yhdessä tekeminen on tärkeää kaikkien kaupungin Iukioiden yhteisen opetussuunnitelmankin mukaan. Lukioiden vuosittaisessa toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa kuullaan kaikkia yhteisön
jäseniä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen Iukioiden eri työryhmissä ja muilla avoimilla foorumilla.

Huomionarvoista on, että opetussuunnitelman valtakunnallisesti pakollisiin ja syventäviin kursseihin ei voida suunnitella omia sisältöjä. Sen sijaan kaikissa oppiaineissa on koulukohtaisia syventäviä kursseja ja projektikursseja, joiden sisältöä voidaan suunnitella vapaammin ja lukiot voivat niistä päättää itsenäisesti. Kun opiskelijat haluavat esittää uusia kursseja tai niiden sisältöjä, niin niistä voi
tehdä esityksen rehtorille ja sen jälkeen suunnitella kurssin yhdessä opettajien kanssa.

Kannustan olemaan aktiivinen ja osallistumaan opetuksen suunnitteluun!

Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeriı puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin 310 82745, jaana.kariniemi(a) helfi

Ystävällisin terveisin,

Pia Pakarinen
Apulaispormestari