Käsitelty

Lukioihin työelämäpäiviä

Nykylukio on eroteltu työelämästä niin kauas kuin mahdollista. Lukiosta saa todella tärkeitä ja yleissivistäviä tietoja, mutta derivaattakaavojen, toisen maailmansodan tapahtumien, merivirtojen pyörteiden ja epistemologian opiskeleminen ei läheskään aina vaikuta kaikista merkittävimmältä asialta oman työuran kannalta. Lukio-opinnot siis kaipaisivat työelämäläheisempää asennetta.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla on pyritty vastaamaan tähän ongelmaan: Siellä on ollut jo jonkin aikaa käytäntö, jossa lukiolaisille tarjotaan parempaa ymmärrystä työelämästä ja työpaikoista niin kutsuttujen työelämäpäivien muodossa. Työelämäpäivinä oppilaitokselle on tullut vierailijoita kertomaan työpaikoista tai lukiolaiset ovat opettajan kanssa lähteneet jonnekin vierailulle tutustumaan kyseiseen yritykseen tai organisaatioon. Oppilaitokselle on saapunut työelämäpäiville vierailijoita monista eri kohteista kuten Ulkoministeriöstä ja Konecranesilta. Vierailuja on tehty laajasti erilaisiin kohteisiin Luonnonvarakeskuksesta Suomen Kansallisteatteriin. Nämä työelämäpäivät ovat herättäneet todella paljon uusia ajatuksia ja ennen kaikkea tuoneet konkretiaa lukio-opintoihin.

Jotta lukiota ja työelämää ei erotettaisi liikaa toisistaan, ehdotan, että Helsingin kaupunki ottaisi mallia Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta ja alkaisi järjestää kaikissa lukioissaan työelämäpäiviä. Työelämäpäivät olisivat erittäin edullinen ja helppo tapa lähentää työelämää ja lukiota ja herättää uusia ajatuksia lukiolaisille heidän tulevia uria koskien.

Antti Avoranta
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukion opiskelija
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

18.3.2019

Hei,

Ehdotat aloitteessasi, että kaikissa lukioissa järjestettäisiin työelämäpäiviä Viikin normaalikoulun mallin mukaisesti. Aloitteesi on hyvä ja ajankohtainen, kiitos!

Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä opetussuunnitelmassa todetaan, että lukiot tarjoavat opiskelijoille tilaisuuksia tutustua monipuolisesti sekä työelämään että jatko-opiskelupaikkoihin. Lukioissa luodaan ja ylläpidetään yhteistyötä työelämän kanssa ja hyödynnetään pääkaupunkiseudun työelämän ja yritysten tarjoamia opiskeluympäristöjä. Tavoitteena on tarjota sekä opiskelijoille
että opettajille tutustumismahdollisuuksia työelämään.
Helsingin kaupungin lukioissa on käynnissä monenlaista toimintaa lukioiden työelämälähtöisyyden lisäämiseksi. Erityisesti opinto-ohjauksessa tehdään työelämäyhteistyötä, jotta opiskelijat saavat tietoa työ- ja elinkeinoelämästä. Samoin yrittäjyyskasvatuksessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi yrittäjyysjärjestöjen kanssa. Useissa lukioissa järjestetään erilaisia työelämäpäiviä, -tapahtumia ja opiskelijoiden yritysvierailuja. Yhdessä lukiossa on toteutettu yritysvierailija-kurssi, jossa opiskelijat ovat kuulleet eri ammattialojen edustajia ja tutustuneet näin erilaisiin ura- ja opintomahdollisuuksiin.

Työelämäpäivien ja vierailujen lisäksi Helsingin lukioissa on kokeiltu muitakin työelämäyhteyttä vahvistavia toimintamalleja. Olemassa olevia lukiokursseja on kehitetty työelämälähtöisemmiksi ja luotu uusia työelämälähtöisiä kursseja. Lisäksi lukioissa on kehitetty alumnitoimintaa, jossa alumneja ja lukio-opiskelijoiden huoltajia on pyydetty lukioihin kertomaan omista urapoluistaan ja työtehtävistään. Lukioissa on myös toteutettu joko kokeiluna tai opinto-ohjauksen kurssin yhteydessä uravarjostusta, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tutustua valitsemaansa ammattiin uravarjostuspäivän aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pitää lukiokoulutuksen ja työelämän yhteyden vahvistamista tärkeänä. Olen samaa mieltä. Saamani tiedon mukaan kaupungin lukioissa työelämäyhteistyön kehittämistä jatketaan yhdessä lukioiden kanssa suunnitellen.

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin 09 310 82745, jaana.kariniemi(a)hel.fi

Pia Pakarinen
Apulaispormestari