Käsitelty

Lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista

Nuoria pitäisi paremmin tiedottaa esimerkiksi heidän vaikutusmahdollisuuksistaan, oikeuksistaan ja kaupungin palveluista. Tiedotusta voisi lisätä vaikkapa koulujen ilmoitustauluilla ja aamunavauksissa sekä julkisille paikoille kuten busseihin, pysäkeille, kauppakeskuksiin ja kaduille levitettävillä mainoksilla. Asiaa helpottaisi myös, jos olisi yksi nettisivu, jolta löytyisi kaikki Helsinkiläisen nuoren tarvitsema tieto.

Ruuti-järjestelmän olemassaolo on hienoa, mutta luulen, että vain harva tietää siitä saatika osaa ajatella sen käyttämistä. Ongelmia on myös monissa muissa palveluissa kuten koulupsykologi (kuinka pääsen vastaanotolle, mitä hän tekee, missä ja milloin?), kirjastot (mitä siellä voi tehdä, missä, milloin, pitäisi uudistaa mielikuvia) ja nuorisotalot (liian korkea kynnys, mitä siellä voi tehdä?). Ylipäänsä nuoria pitäisi tiedottaa heitä koskevista asioista paremmin.

Aloitteesi nuorille tiedottamisesta ja nuorten palveluista Oodissa

Hyvä Aloitteentekijä,

Pyysin tiedottamisen parantamista koskevasta aloitteestasi selvitystä nuorisopalveluilta. Näyttää siltä, että olet aloitteessasi osunut todella ajankohtaiseen asiaan. Nuorisopalveluista kerrotaan, että he ovat parhaillaan päivittämässä Ruudin nettisivuja. Samalla nuorisopalveluissa ollaan suunnittelemassa sitä, miten nuoret saisivat koulujen ja oppilaitosten kautta paremmin tietoa Ruudin erilaisista kanavista ja toiminnoista.
Itse pidän erityisen mielenkiintoisena sitä, että tänä vuonna käynnistyy uuden, nuorille suunnatun sivuston suunnittelu. Se tulee korvaamaan nykyisen munstadi.fi:n. Nuorisopalvelut toivottaa sinut tervetulleeksi mukaan suunnitteluun. Lisätietoa suunnittelun käynnistymisestä saata keväällä ja alkukesästä seuraamalla munstadi.fi -sivustoa.

Voit myös olla yhteydessä nuorisopalveluiden suunnittelijaan Johanna Laukkaseen (johanna.laukkanen@hel.fi). Hänen kauttaan saat halutessasi myös henkilökohtaisesti tietoa suunnittelun etenemisestä.

Toisessa aloitteessasi ehdotat, että Oodissa pitäisi olla erikseen nuorisotila tai edes kartassa näkyvä nuortenosasto, jotta Oodi houkuttaisi nuoria käymään. Samalla katsot, että Oodin mainontaa pitäisi kohdentaa myös nuorille. Kirjastosta minulle kerrottiin, että nuorten aineistot löytyvät omana kokonaisuutenaan Oodin kolmannesta kerroksesta, jonne on sijoitettu kaikki kirjastoaiheistot. Nuorten kirjat on sijoitettu lähelle lautapelejä, konsolipelejä sekä elokuva- ja musiikkiaineistoa. 00din toisessa kerroksessa on puolestaan pelitiloja, kokoontumispaikkoja, opiskelutiloja, studioita ja monenlaisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. Kirjastossa uskotaan, että tällaiset tilat kiinnostavat erityisesti nuoria.

Oodin toimintoja suunniteltiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena oli luoda tila, joka on kaikille käyttäjille turvallinen ja vastaanottava. Oodi on myös täynnä tapahtumia, joista osa on suunnattu suoraan nuorille. Kirjasto toivottaakin nuoret mukaan toteuttamaan omia ideoitaan Oodissa. Kirjastosta kerrotaan vielä, että heidän tavoitteenaan on lisätä nuorille suunnattua, Oodista kertovaa viestintää.

Kiitän sinua aloitteistasi ja toivotan oikein mukavaa kevättalvea.

Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar
apulaispormestari