Käsitelty

Lisää ryhmäytyksiä yläasteelle

 

Aloite saapunut 28.1.2022

Koulupäivän aikana tapahtuvaa luokkien lisäryhmäyttämistä muulloinkin kuin vain 7.luokan alussa. Tavoite on lähentää luokkaa, luoda parempaa luokkahenkeä ja sillä tavoin ennaltaehkäistä ja vähentää mahdollista kiusaamista/syrjintää.

 

VASTAUS

 

10.6.2022

Nuorten aloite koulupäivien aikana tapahtuvan ryhmäyttämisen lisäämiseksi

 

Hei,

kiitos aloitteestasi nuorten ryhmäyttämisen lisäämiseksi yläasteella ja pahoittelut vastauksen viipymisestä.

Aloitteesi on välitetty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, jossa ehdotuksesi on saanut täyden kannatuksen. Itse asiassa sama asia on jo kirjattu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan hyväksymään kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan (KVO13), toimenpiteeksi 4:

“Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen: Jokainen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa huolehtii, etteivät uudet tulokkaat putoa kelkasta. Ryhmäyttämistä jatketaan, kunnes tulokkaat ovat sopeutuneet uuteen ympäristöönsä. Tämä ei tapahdu hetkessä, joten toiminnan tulee olla pitkäkestoista. Tehdään ryhmäyttämisestä olennainen osa arkea eikä anneta kenenkään pudota.”

Toimenpiteen 4 mukainen toiminta on ollut kirjattuna kaikkien perusopetuksen koulujen toimintasuunnitelmiin lukuvuoden 2020-2021 alusta alkaen. Toimenpiteen toteutumista on myös seurattu eri kouluilla. Aivan kaikkialla ei ole vielä päästy riittävän pitkäjänteiseen ryhmäyttämiseen.

Helsinki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahaa Sitouttavan kouluyhteisötyön hankkeeseen. Yksi hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on saada oppilaat kiinnittymään kouluyhteisöönsä nykyistä paremmin. Tässä yhteydessä tarkastelemme myös ryhmäyttämisen käytänteitä kunkin yksittäisen koulun tasolla. Ryhmäyttäminen on myös saatava kunkin koulun hyvinvoinnin vuosisuunnitelmaan.

Aloite on tärkeä ja tukee sitä työtä, jota parhaillaan tehdään koulujen kanssa. Koulun aikuisten toimenpiteiden lisäksi on hyvä, jos myös oppilaat itse ovat aktiivisesti ylläpitämässä keskustelua pitkäaikaisen ryhmäyttämisen tarpeellisuudesta.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

 

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174, suvi.ramo(a)hel.fi

 

Nasima Razmyar

apulaispormestari