Käsitelty

Lisää roskiksia kantakaupunkiin

Tupakantumppeja, pikaruokapapereita sekä nenäliinoja. Muun muassa näitä ja paljon muuta roskaa näin kävellessäni eräänä iltana Erottajalta Kamppiin Annankatua pitkin. Yhtään jäteastiaa en matkallani kuitenkaan nähnyt.

Mielestäni Helsingin kaupunki voisi tehdä sijoituksen viihtyvyyteen, jotta kaupungistamme saataisiin entistä siistimpi kaikille. Tällä hetkellä jäteastioita on vain bussi- ja raitiovaunupysäkeillä sekä puistoissa. Miksei niitä voisi olla myöskin kadunkulmissa? Roskiksien ei tarvitse olla edes tylsän näköisiä. Voitaisiin järjestää esimerkiksi piirrustuskilpailu helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Voittajatyö pääsisi kuvittamaan kantakaupungin jäte-astioita.

Nyt on aika tehdä töitä helsinkiläisten viihtyisyyden eteen. Kukaan ei viihdy sotkuisessa kaupungissa.

Jani Alanen
Ruudin ydinryhmä

Nuorten aloite jäteastioiden sijoittamisesta kadunkulmiin Helsingissä
HEL 2016-002966 T 10 05 03
Ruudin ydinryhmän kautta on tullut nuorten aloite roskakorien lisäämisestä
kantakaupunkiin. Aloitteessa on kiinnitetty huomiota tärkeään asiaan
eli kaupungin roskaisuuden vähentämiseen ja kaupungin yleisen
siisteyden lisäämiseen. Katujen siisteydestä huolehtiminen, mukaan lukien
roskakorien asettaminen, kuuluu kantakaupungissa kiinteistöille.
Tämä vastuu perustuu kunnossapitolakiin (laki kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta). Näin ollen kaupunki ei
omin toimin voi ryhtyä lisäämään roska-astioita esim. jalkakäytäville.
Kaupunki voi antaa roska-astian kadunvarren kiinteistöille, mikäli kiinteistönomistaja
sitoutuu tyhjentämään roska-astian.
Kaupunginhallitus on vuonna 2012 päättänyt, että kokonaisvastuulliseen
ylläpitoon, jossa kiinteistöille lain mukaan kuuluvat katujen puhtaanapito-
ja talvikunnossapitovelvollisuudet on siirretty kaupungin vastuulle,
pyritään siirtymään vaiheittain myös kantakaupungissa. Sitten
kun katujen hoidon kokonaisvastuu siirtyy kaupungille myös kantakaupungissa,
voi kaupunki paremmin vaikuttaa roska-astioiden sijoitteluun
ja määrään.
Puistojen kohdilla rakennusvirasto voi asettaa roska-astioita. Toiveita ja
esityksiä roska-astioiden lisäämisestä voi tehdä rakennusviraston palautekanavaan:
http://www.hel.fi/www/hkr/fi/asiakaspalvelu/palaute/anna-palautetta
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035