Käsitelty

Lisää penkkejä kävelyteiden ja puistojen läheisyyteen Mellunkylän seudulla

Mellunkylän alueella kävely- ja urheilupuistoja on hyvin määrin, mutta muilla kävelyteillä penkkejä ei ole kuin n. 2km välillä. Penkkien lisääminen voisi auttaa vanhoja ja nuoria, jos ihmiset haluaa pitää pienen tauon kävellessään ulkona. Nykyiset penkit mellunkylän alueella ovat pieniä ja puutteellisia, ja niiden lisäys voisi parantaa nuorten ja vanhusten ulkoilumäärää.

Penkeista voitaisiin tehdä sopivan kokoisia noin. kolmelle tai neljälle ihmiselle, jotta niihin mahtuisi istua kaveriporukankin kanssa.

Matias Konkonen

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto nuorten aloitteesta penkkien lisäämiseksi Mellunkylään

HEL 2019-004198 T 10 05 03

Mellunkylässä kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa olevia penkkejä katu- ja viheralueilla on noin 300 kappaletta, pääosa niistä on sijoitettu kaupungin ylläpitämiin puistoihin.

Koko kaupungissa kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa olevia penkkejä on noin 8 000 kappaletta. Näihin penkkimääriin ei kuitenkaan sisälly muiden toimialojen, kuten kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimat penkit, joita on esimerkiksi liikuntapuistojen alueilla.

Tämän hetkinen penkkien tilanne Mellunkylässä ulkoilun reiteillä ja oleskelupuistoissa näyttää koko kaupungin tilanteeseen verrattuna olevan varsin hyvä, pisimmillään välit ovat noin 500 metriä. Joissakin kohdissa, kuten esimerkiksi akselilla Mustapuronlaakso-Linnanpellonpuisto väli on vain noin 200 metriä.

Kivikon urheilupuisto, joka on osa Helsingin säteittäisiä laajoja viheralueita eli vihersormia, on Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisterin perusteella miltei penkitön. Mellunkylän viereisellä laajalla Mustavuoren virkistys- ja viheralueella penkkejä on vain muutama kappale.

Kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimien penkkien sijainnit kaduilla ja viheralueilla päätetään suunnitelmissa, esimerkkeinä puisto- ja katusuunnitelmat, sekä erilaisissa kartoituksissa. Näiden suunnitelmaan merkittyjen penkkien lisäksi yleisten alueiden ylläpito voi tarvittaessa tehdä muutamien penkkien lisäyksiä.

Helsingin kaupungin eri kaupunginosia kehitetään ja suunnitellaan aluesuunnitelmissa. Mellunkylän ja Vartiokylän aluesuunnitelma valmistui vuonna 2018 ja se on voimassa 2018-2027. Aluesuunnitelman vuorovaikutuksessa asukkaat toivoivat alueelle lisää penkkejä.

Mellunkylän alueen kalusteet ja varusteet ovat pääsääntöisesti rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta lähes poikkeuksetta töhrittyjä. Ilkivalta onkin yksi rajoittava tekijä penkkien sijainteja ja lisäämistä mietittäessä, myös alueella toimiva kunnossapitokalusto asettaa penkkien sijainnille rajoituksia. Suopuiston, leikkipuisto Mellunmäen ja Kivikon frisbeegolfradan tulevissa hankkeissa tarkastetaan myös penkkien tarvetta kyseisissä kohteissa.

Kaupunkiympäristön toimialan yleisillä alueilla käyttämät kalusteet ja varusteet, myös penkit, ovat pääsääntöisesti kaupungin oman kaupunkikalusteohjeen mukaisia. Muutoksista näihin malleihin, jollainen myös toive isosta ryhmäpenkistäkin olisi, käydään tarpeen mukaan lävitse aluesuunnittelijan kanssa.

Yksittäiset penkkitoiveet kannattaa ilmoittaa kaupungin oman asiakaspalvelun kautta: (https://hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute), kun penkille on asukaspalautteessa esitetty tarkka sijaintipaikka on penkkitarve kyseisessä paikassa helppo kartoittaa.

Tämänhetkisten kaupunkiympäristön toimialan hallinnon alla olevien penkkien viitteelliset sijainnit löytyvät Helsingin karttapalvelun osoitteesta: https://kartta.hel.fi

Lisätiedot
Susanna Hytti, vs. projektipäällikkö, puhelin 09 310 39528

Silja Hyvärinen
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja