Käsitelty

Lisää bussivuoroja

HSL:n bussit kulkevat liian harvoin viikonloppuisin, iltaisin ja öisin. Ihmiset kulkevat kuitenkin busseilla tällöinkin, ja bussit ovat täynnä. Bussivuorojen pitäisi olla tiheämpiä. Iltaisin on myös kylmä, joten bussin odottaminen on hyvin epämukavaa.

Nuorten aloite bussivuorojen lisäämisestä

HEL 2019-004540 08 02 00

Kiitos aloitteestasi! Helsingin julkista liikennettä hoitaa ja hallinnoi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, joka tunnetaan paremmin lyhenteellä HSL.

HSL suunnittelee bussiliikenteen reitit ja vuorot. Reittejä ja vuorovälejä analysoidaan säännöllisesti. Vuorovälit suunnitellaan kysynnän perusteella eli sen perusteella paljon matkustajia on. Viikonloppuisin, iltaisin ja öisin kysyntä on yleensä vähäisempää kuin päivällä, jolloin vuorovälejä kasvatetaan.

Jos jonkun tietyn linjan vuorovälit ovat turhan pitkät ja bussit ovat täynnä, kannattaa asiasta olla yhteydessä HSL:n asiakaspalveluun (https://hsl.fi/palaute tai puh. 09 4766 4000) tilanteen korjaamiseksi.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari