Käsitelty

Liikuntatunnit ja uskonnontunnit yhteiseksi

Tasa-arvo toimintaryhmä kokee, että kouluissa jaotellaan ihmisiä liikaa ryhmiin sukupuolen ja uskonnon perusteella. Liikuntatunnit pidetään erikseen tytöille ja pojille ja uskonnontunnit pidetään jokaiselle uskontoryhmälle erikseen.

Liikuntatunneilla takerrutaan usein stereotyyppisiin liikuntalajeihin. Tytöille opetetaan tanssia ja voimistelua, pojat pelaavat jalkapallo ja koripalloa. Luistelussa tytöt opettelevat kaunoluistelua ja pelaavat ringetteä. Pojat puolestaan pelaavat jääkiekkoa. Minkä takia tytöt eivät voi pelata jääkiekkoa ja pojat opetella tanssia?

Tytöt ja pojat eroavat ruumiinrakenteeltaan, mutta meidän mielestämme tämä ei ole peruste pitää liikuntatunteja erikseen. Liikuntatuntien yhdessä pitäminen myös voisi hyvinkin edistää yhteishenkeä luokalla tai koulussa ja se osoittaisi nuorille ja lapsille, että ihmiset voivat toimia hyvin yhdessä sukupuolesta riippumatta.

Uskonnontunnit pidetään kaikille uskontoryhmille erikseen. Lisäksi opetetaan myös elämänkatsomustietoa. Meidän mielestämme kaikki nämä tunnit pitäisi yhdistää yhdeksi oppiaineeksi, jossa opetettaisiin eri uskonnoista ilman uskontojen katsomuksellista oppia. Oppiaine olisi yleissivistävä, eikä yrittäisi käännyttää ihmisiä mihinkään uskoon.

Uskonnontuntien yhdistäminen voisi edistää myös suvaitsevaisuutta. Syrjinnän pohjalla on yleensä tietämättömyys ja yhteiset uskonnontunnit voisivat osoittaa kaikkien meidän olevan samanarvoisia ihmisiä uskonnosta huolimatta. Esimerkiksi muslimeihin kohdistuva viha pohjautuu usein ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen. Yhteiset uskonnontunnit voisivat avartaa ihmisten mieliä ja vähentää ennakkoluuloja.

Yhteiset uskonnontunnit voisivat myös helpotta rehtorien ja opettajien töitä, sillä oppilaiden ei tarvitsisi enää mennä toisiin kouluihin opiskelemaan omaa uskontoaan, mikäli sitä ei oppilaan omassa koulussa opeteta. (esim. miten Kulosaaren yhteiskoulussa toimitaan uskonnon oppimisen kanssa)

Yhteenvetona tasa-arvo pienryhmä toivoo liikuntatuntien ja uskonnontuntien yhdistämistä. Meidän mielestämme nämä kaksi asiaa voisivat tuoda lisää suvaitsevaisuutta Helsinkiin ja pienentää rajoja ja muureja sukupuolten ja uskontokuntien välillä.

Liitteenä:
Apulaispormestari Pia Pakarisen vastaus