Käsitelty

Liikuntahalli Kannelmäkeen

2017 RUBUfest-pajoissa tuli ilmi että nuoret haluavat Kannelmäkeen liikuntahallin, Pelimanninkoulun tilalle. Nuoret haluavat paikan jossa he voivat viettää aikaa ja harrastaa monia harrastuslajeja, samassa paikassa mm. jalkapalloa, tennistä, koripalloa, juoksua, seinäkiipeilyä jne.

Kannelmäen lähialueilla ei ole liikuntahallia, joten se nousi suosioon nuorten keskuudessa. Myös lähialueiden nuorten liikkuvuus todennäköisesti nousisi. Lähin liikuntahalli sijaitsee Pirkkolassa. Liikuntahalli olisi myös hyvä lähiseudun kouluille, että esim. liikuntatunneilla ei menisi siirtymiseen niin kauan aika, eikä tarvitsi mennä Pirkkolaan asti.

Liikuntahallin sisäänpääsy olisi nuorille halvempi, kuin aikuisille. Olisi myös todella tärkeää, että liikuntahallissa olisi paljon aikaa nuorille eikä vain seuroille/joukkueille.

Olisi todella hyvä että auttaisitte meitä viemään aloitteen eteenpäin ja olisimme alueiden nuorten puolesta todella kiitollisia.

Aloitteenne liikuntahallista Kannelmäkeen

Pyysin aloitteestanne selvitystä kaupungin liikuntapalveluilta. Heidän kertomansa mukaan Kannelmäen sisäliikuntatilat ovat vähissä, kun Pe­limannin ala-aste on sulkenut ovensa. Kannelmäessä on nuorisotalo, mutta ei varsinaista liikuntahallia.

Liikuntapalvelut on rakentanut Kannelmäen liikuntapuistoon lähiliikunta­paikan ja perusparantanut Lassilan liikuntapuiston pelikenttien pinnoit­teita. Tämän vuoden ohjelmaan sisältyy tekonurmen rakentaminen Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentälle.

Kannelmäessä on siis panostettu liikuntapalveluihin, mutta alueella on tarvetta sisäliikuntatiloille. Tästä huolimatta liikuntapalvelut ei näe Kan­nelmäen liikuntahallin toteuttamista lähivuosina mahdollisena. Kannel­mäessä ei ole tonttia, joka olisi kaavoitettu liikuntahallille. Liikuntapalveluilla ei myöskään ole määrärahoja uuden hallin rakentamiseen tai sen käytöstä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Kannelmäen alueen lähistöllä ollaan lähivuosina kuitenkin rakentamassa liikuntatiloja: Hel­singin liikuntahallien uusi jäähalli on valmistumassa Kaarelaan, Suomalais-venäläisellä koululla on vireillä uudisrakennushanke, joka voi lisätä alueen liikuntatiloja, ja Pirkkolan liikuntapuistoon ollaan kaavailtu yksi­tyistä liikuntahallia.

Tämän liikuntapalveluilta saamani selvityksen perusteella en voi luvata teille, että esittämänne hanke olisi toteutumassa sellaisenaan. Kulttuu­rin ja vapaa-ajan toimialalla tullaan kuitenkin selvittämään alueen tar­peita. Tässä yhteydessä pyritään löytämään keinoja lisätä mm. nuorille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia. Aloitteenne kohdistuu juuri tähän kehittämistyöhön.

Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan teille oikein hyvää loppukevättä ja kesää.

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(@)hei.fi

Nasima Razmyar, apulaispormestari